halsojobb.se

-->

Specialistläkare inom dermatovenereologi sökes till Karolinska Universitetssjukhuset

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-29

Ansök nu

Specialistläkare inom dermatovenereologi sökes till Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset med 16 000 medarbetare har sedan en tid tematisk vård, lokaliserad både i Huddinge och Solna.

Vi erbjuder
Dermatovenereologi omhändertas inom två tema, Tema Cancer samt Tema Inflammation och Infektion. Anställningen är inom I&I men som dermatovenereolog arbetar du inom bägge. Vårt uppdrag är att bedriva forskning, utbildning och klinik med inriktning på högspecialiserad och specialiserad hudsjukvård avseende hudtumörer, inflammatoriska hudsjukdomar och venereologi inom öppenvård och slutenvård.

Öppenvården bedrivs både på NKS i Solna och i Huddinge. Slutenvården är lokaliserad på NKS med en avdelning med 28 vårdplatser där vi samarbetar med reumatologi och njurmedicin.

Om tjänsten
Som specialistläkare inom dermatovenereologi arbetar du både inom öppenvård och slutenvård. På slutenvården arbetar vi i team, två specialistläkare och två underläkare. Vi kommer även att stärka upp verksamheten i Huddinge pga pensionsavgångar. Eftersom lokalerna på NKS är färre än i GKS kommer vi att utnyttja lokalerna mer i Huddinge där verksamheten kommer att utökas både avseende hudsjukdomar och venereologi.

Du deltar i jourverksamhet som bedrivs kvällstid under vardagarna och dagtid under helgerna och då framförallt med ansvar för slutenvården.

Vi söker
Dig som vill utveckla dermatovenereologin vid Karolinska Universitetssjukhuset och som brinner för specialiteten och har ideer för framtiden. Vi söker dig som även har ett forsknings- och utbildningsintresse

Kvalifikationer
Specialist inom dermatovenereologi, gärna med pågående forskning inom området, samt vana att ta hand om studenter.  

Varmt välkommen att söka! 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare inom dermatovenereologi sökes till Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset