halsojobb.se

-->

Specialistläkare i onkologi till Medicinsk enhet Övre buk

Ort
Utgår

2020-04-08

Ansök nu

Specialistläkare i onkologi till Medicinsk enhet Övre buk

Om tjänsten
Medicinsk Enhet (ME) Övre buk är ett av fem patientområden inom Tema Cancer och utför högspecialiserad vård inom området övre GI. Vi utreder och behandlar diagnoser inom esofagus, ventrikel, duodenum, pankreas, lever och gallvägar. Vår högspecialiserade kirurgiska verksamhet är väl etablerad som ensamutförare i regionen samt som Nationella vårdenheter för samtliga särskilt komplicerade kirurgiska cancerbehandlingar inom fältet.

Vi bedriver även ett omfattande forsknings-, undervisnings-, och utvecklingsarbete (FoUU). Vi leder och deltar i flera kliniska studier med omfattande och synnerligen aktiva nationella och internationella nätverk. 

ME Övre buk befinner sig i en betydande förändring med flytt in i nya lokaler i Huddinge samt införande av nya verksamhetsmodellen där vi har börjat jobba som Team på riktigt. Dessutom kommer Karolinska bli ensamutförare av den onkologiska behandlingen för dessa diagnoser inom Region Stockholm Gotland och därmed bli en av Nordens största enheter inom området. Vi har nu skapat en ny integrerad onkologisk enhet med spetskompetens inom fältet. 

Enheten omfattar medicinsk behandlingsavdelning, akut bedömningsenhet med tillgång till platser på vårdavdelning samt mottagning. Verksamheten har ett nära samarbete med Centrum för kliniska cancerstudier som är en samarbetspartner inom Tema Cancer för genomförandet av kliniska studier på cancerpatienter. 

Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och på heltid, 40 timmar per vecka. I tjänsten finns möjlighet till FoUU-tid och eventuell jourverksamhet. Tillträde efter överenskommelse.
 
Vi söker 
Vi söker kollegor som har vana att arbeta i team och multidisciplinärt. Samarbetsförmåga med olika personalkategorier är ett grundkrav, liksom ett genuint intresse för cancer i övre GI. Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna. 
 
Kvalifikationer 
Legitimerad läkare med specialistkompetens i onkologi. Dokumenterat intresse för övre GI cancer samt intresse/erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. 

Välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare i onkologi till Medicinsk enhet Övre buk

Karolinska Universitetssjukhuset