halsojobb.se

-->

Specialistläkare i Barn och ungdomsmedicin, Barnreumatologi

Ort
Utgår

2021-08-17

Ansök nu

Specialistläkare i Barn och ungdomsmedicin, Barnreumatologi

 

Om oss
Inom den medicinska enheten Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin erbjuder vi högspecialiserad och specialiserad vård inom barnneurologi, barnhabilitering, barnreumatologi samt barnortopedi. Verksamheten ansvarar för en slutenvårdsavdelning på 28 vårdplatser, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet samt bedriver dagvård och mottagningar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här arbetar idag cirka 60 läkare i Huddinge och Solna.

Den medicinska enheten bedriver såväl nationellt som internationellt ledande forskning inom ett stort antal områden och är en innovationsintensiv verksamhet.

Landets största barnreumatologiska verksamhet behöver förstärkt kompetens för höginflammatoriska sjukdomar.

Verksamheten handlägger merparten av barn med reumatiska sjukdomar, såsom juvenil idiopatisk artrit (JIA), juvenil systemisk lupus erytematosus (SLE), juvenil dermatomyosit (JDM) och andra autoimmuna systemsjukdomar och även en växande grupp patienter med autoinflammatoriska (AI) tillstånd och MIS-C inom Stockholms Regionen. Vi har även en del utomläns- och utlandsvård.


Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete på hög nivå såväl kliniskt som vetenskapligt. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykolog och kurator. Dessutom har vi nära samarbete med ögonläkare, specialisttandläkare, hudläkare, vuxenreumatologer, barnortopeder, handkirurger, barnneurologer och nefrologer.

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är varierande inom den pediatriska reumatologin. Kärnan är vår teambaserade mottagningsverksamhet. Därutöver har vi ett barnreumatologiskt konsultuppdrag med ansvar för dagvårdsverksamheten, inneliggande patienter samt att finnas tillgänglig för både interna samt externa telefonkonsultationer. Som medarbetare vid en universitetsklinik förväntas deltagande i undervisning och handledning, bedriva forskning samt delta i utvecklings- och kvalitetsarbete.

Tillsvidareanställning på heltid 40 timmar/vecka med goda möjligheter till forskning på deltid. Tidsbegränsad tjänstgöring är också möjlig om så önskas.

Vi söker
Vi söker barnläkare med god klinisk färdighet, som trivs med patientkontakt och att arbeta i team. Vi fäster stort avseende vid god samarbetsförmåga och att det finns ett engagemang och vilja att vara med och utveckla verksamheten inom Nya Karolinska med intresse av barnreumatologi såväl kliniskt såsom av forskning, undervisning och utveckling.  

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av barnreumatologi. Övrigt är forsknings- och undervisningserfarenhet samt akademisk aktivitet.

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare i Barn och ungdomsmedicin, Barnreumatologi

Karolinska Universitetssjukhuset