halsojobb.se

-->

Specialistläkare i Anestesiologi och Intensivvård till Barn PMI, Huddinge

Ort
Utgår

2020-03-15

Ansök nu

Specialistläkare i Anestesiologi och Intensivvård till Barn PMI, Huddinge

 

Barn PMI Huddinge utgör en del av det siteövergripande Funktionsområdet Barn PMI (perioperativ medicin och intensivvård). Organisatoriskt tillhör verksamheten Tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi erbjuder
Barn-PMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva sjukvård, forskning och undervisning på hög internationell nivå. 

Vi är en liten, väl fungerande enhet som arbetar i flera olika patientflöden, med både operationer och extern anestesi av bland annat regionvårdsbarn inom exempelvis
lever-/njurtransplantation (cirka 2000/år). Vi arbetar enligt SFBaBis: riktlinjer och vi lägger stor vikt vid att barnanpassa all vår verksamhet i samverkan med vuxensjukhuset.

En central del av uppdraget är att aktivt verka för och producera utveckling och innovation av högsta internationella kvalitet.

Ett stort antal av patienterna som vårdas på funktionsområdet kommer från andra regioner. Vi servar även bland annat Öron, Näsa och Hals som har rikssjukvårdsuppdraget för cochlea-implantatsoperationer på barn.

Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig dagverksamhet inom barnanestesi i funktionsområdet Barn-PMI. En viktig del i det dagliga arbetet förutom att bedriva avancerad sjukvård är att bedriva utbildning och forskning. Utbildning och kompetensutveckling kommer att ske inom ramen för funktionsområdet Barn-PMI.

Verksamheten är under utveckling men i nuläget bedriver vi enbart dagverksamhet och därför har vi heller inget obligatoriskt jouruppdrag just nu. Om du har särskilda önskemål om jourer finns det möjlighet att individanpassa.

Vi behöver utöka vårt team med en specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i Huddinge.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Vi söker
Stor vikt läggs vid din förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ett gott klimat för samverkan internt och externt. Du har vilja, intresse och engagemang för verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete samt har lätt för att arbeta i tvärprofessionella team.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Gärna med några års erfarenhet av klinisk tjänst som specialist, helst inom barnanestesi/intensivvård.

Varmt välkommen att söka!

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare i Anestesiologi och Intensivvård till Barn PMI, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset