halsojobb.se

-->

Specialistläkare i Anestesi och Intensivvård

Ort
Utgår

2020-03-06

Ansök nu

Specialistläkare i Anestesi och Intensivvård

 

Vi erbjuder
Tjänster inom högspecialiserad anestesi och intensivvård innefattande flera inriktningar inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), Solna. Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en grupp som tillsammans har en mångsidig och mycket omfattande kunskap och erfarenhet inom vår specialitet. Vår strävan är att leverera vård, forskning och utbildning på högsta nivå.

Varje år genomför vi cirka 20 000 anestesier inom traumatologi, akut kirurgi, intervention, ortopedi, obstetrik, neuro, ÖNH, rekonstruktiv kirurgi, robotkirurgi, stor bukkirurgi samt thoraxkirurgi. Intensivvården inom PMI omfattar flera högspecialiserade IVA med olika inriktning vilket innebär unika möjligheter till bred och långvarig kompetensutveckling.

Forskning, utbildning, utveckling och innovation är viktiga för oss och väl integrerade i all verksamhet. Detta inkluderar även fortsatt lärande och kompetensutveckling också för specialistläkare.

Om tjänsten
Tjänst som specialistläkare inom PMI Solna. Arbetet omfattar både perioperativ medicin och intensivvård inom våra olika inriktningar samt högspecialiserad smärtlindring. I uppdraget ingår jourtjänstgöring.

Vi söker
Vi söker nya specialistkompetenta läkare i anestesi och intensivvård. Stor vikt läggs vid förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ett gott klimat för samverkan internt och externt.

Du har vilja, intresse och engagemang för verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete, har lätt att arbeta i tvärprofessionella team samt är en god ambassadör för vår verksamhet.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård.
Meriterande: Kliniska meriteringar samt erfarenhet av vetenskapligt arbete, undervisning och utbildning.

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesi, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna.

Vår utbildning av specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård är den största inom Stockholms läns landsting. PMI har cirka 1600 medarbetare med verksamhet både i Huddinge och Solna.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare i Anestesi och Intensivvård

Karolinska Universitetssjukhuset