halsojobb.se

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till GI Endoskopi, ME Övre Buk

Ort
Utgår

2021-03-30

Ansök nu

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till GI Endoskopi, ME Övre Buk

Vi erbjuder

GI Endoskopi inom medicinska enheten Övre Buk, Tema Cancer, ansvarar för praktiskt taget all gastrointestinal endoskopi på Karolinska, både i Solna och i Huddinge. Vi har ett brett uppdrag som innebär allt från basal diagnostisk endoskopi till specialiserad och högspecialiserad endoskopisk intervention inom områden som ERCP, endoskopiskt ultraljud och endoskopisk resektion av tidig cancer eller förstadium till cancer. 

Vi har ett mycket nära samarbete med hepatologi, pankreatologi, lever-gallvägskirurgi, pankreaskirurgi och esofagus-ventrikel-kirurgi samt luminal gastroenterologi med IBD-vård och neurogastroenterologi.

Inom de specialiserade områdena ligger vi i frontlinjen både i storlek, forskning och utveckling. Vi tar upp nya endoskopiska metoder och arbetssätt, för att bättre kunna serva remittenterna och ge nya möjligheter och kvalitet för patienterna.

Nu erbjuder vi en tillsvidareanställning som specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare vid sektionsenhet GI Endoskopi.

Om tjänsten

Arbetsuppgifterna omfattar planerad GI endoskopi på någon av våra skopienheter i Solna eller Huddinge. Tjänsten har med andra ord inte en fast geografisk placering utan möjliggör en mer skräddarsydd avancerad endoskopisk intervention utifrån din personliga förmåga och ditt intresseområde.

Rollen förutsätter delaktighet i utveckling och förändringsarbete inom sektionen. Tjänstgöring inom andra gastroenterologiska områden kan förekomma i mindre omfattning, framför allt för specialistläkare men bara efter överenskommelse.

Vi söker

Vi söker dig som har ett genuint intresse för gastroenterologi, forskning och utbildning. Som person är du utvecklingsinriktad, samarbetsvillig och flexibel. Därtill har du en empatisk förmåga och bidragar till ett positivt arbetsklimat.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och det är viktigt att du ser läkargruppen som ett arbetslag.

Kvalifikationer

Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller kirurgi. Dokumenterat intresse för endoskopi.

Meriterande: Intresse för forskning och undervisning. Vetenskaplig erfarenhet inom området. Disputerad.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Kontakt

Per Bergenzaun 
Sektionsenhetschef
contacticon phone 076-050 47 58

Dela detta jobb

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till GI Endoskopi, ME Övre Buk

Karolinska Universitetssjukhuset