halsojobb.se

-->

Specialistläkare/Biträdande överläkare/Överläkare till Funktionsområde Klinisk fysiologi

Ansök nu

Specialistläkare/Biträdande överläkare/Överläkare till Funktionsområde Klinisk fysiologi

 

Vi erbjuder
Funktionell bilddiagnostik inom hjärt-, kärl-, lung- och njursjukdomar är mycket efterfrågat och blir ännu viktigare i framtidens hälso-och sjukvård. Vi inom Funktionsområde (FO) Klinisk Fysiologi på Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med och utvecklar kontinuerligt både diagnostiken och metoderna.

En av våra specialistläkare går nu i pension. Är du vår nya kollega?

FO Klinisk Fysiologi på Karolinska Universitetssjukhuset utför vård, forskning och utbildning och vi är en av de största fysiologklinikerna i landet. Kliniken har ett stort kunnande, ett dynamiskt öppet arbetsklimat med stora kontaktytor med övriga specialiteter och bedriver nationell och internationell forskning och utveckling. Vi är cirka 80 medarbetare och verksamhet bedrivs i både Solna och Huddinge. Kliniken erbjuder både basal och högspecialiserad patientnära diagnostik.

Vårt utbud av undersökningsmetoder inom bildgivande tekniker är stort: ultraljudsdiagnostik avseende hjärta och kärl, omfattande hjärt-MR-diagnostik med egna MR-kameror, nuklearmedicinsk hjärtdiagnostik på både D-SPECT och SPECT/CT, och i samarbete med thoraxröntgen hjärt-CT-diagnostik. Övrig verksamhet omfattar central hemodynamik samt arbets- och lungfysiologi inklusive ergospirometri.

Vid kliniken bedrivs forskning inom exempelvis hjärta, kärl och arbetsfysiologi. FO Klinisk Fysiologi är inne i en utvecklingsfas med nya lokaler i både Huddinge och Solna med ny modern utrustning.

Om tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för och bedriva klinisk verksamhet, kvalitetssäkring och utveckling av klinikens diagnostiska verksamhet. Du arbetar i team kring patienten tillsammans med kunniga biomedicinska analytiker. Du förväntas delta i undervisning och handledning av våra duktiga ST-läkare och baserat på intresse bedriva forskning.

Vi söker
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, flexibel, initiativrik och har ett genuint intresse för klinisk fysiologi. Du bör vara intresserad av undervisning och att bedriva verksamhetsutveckling och forskning.

Kliniken fäster stort värde vid god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med specialistutbildning inom klinisk fysiologi, bild- och funktionsmedicin, eller angränsande specialitet. Särskilt intresse för kärlultraljudsdiagnostik och/eller hjärtscintigrafi är meriterande.

Forsknings- och undervisningserfarenhet är värdefulla meriter.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

 

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Specialistläkare/Biträdande överläkare/Överläkare till Funktionsområde Klinisk fysiologi

Karolinska Universitetssjukhuset