halsojobb.se

-->

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi och intensivvård till PMI i Solna

Ort
Kategorier
Utgår

2021-01-27

Ansök nu

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi och intensivvård till PMI i Solna

Om verksamheten
Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna.

Varje år genomför vi cirka 20 000 anestesier inom thoraxkirurgi, traumatologi, akut kirurgi, intervention, ortopedi, obstetrik, neuro, ÖNH, rekonstruktiv kirurgi, robotkirurgi samt stor bukkirurgi. Intensivvården inom PMI omfattar flera högspecialiserade IVA med olika inriktning som bland annat svarar mot sjukhusets högspecialiserade uppdrag - Neuro, Trauma och Thorax.

PMI förser Karolinska Universitetssjukhuset med operations- och anestesipersonal, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna.

Vi erbjuder
Tjänster inom högspecialiserad anestesi och intensivvård innefattande flera inriktningar inom PMI, Solna. Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en grupp som tillsammans har en mångsidig och mycket omfattande kunskap och erfarenhet inom vår specialitet. Vår strävan är att leverera vård, forskning och utbildning på högsta nivå.

Arbete hos oss innebär unika möjligheter till bred och långvarig kompetensutveckling. Forskning, utbildning, utveckling och innovation är viktiga för oss och väl integrerade i all verksamhet. Detta inkluderar även fortsatt lärande och fortsatt kompetensutveckling också för specialistläkare. 

Om tjänsten
Tjänsterna innebär arbete som specialistläkare inom PMI i Solna. I uppdraget ingår jourtjänstgöring. Anställning hos oss kan omfatta arbete med perioperativ medicin, intensivvård inom våra olika inriktningar samt högspecialiserad smärtlindring.

Vi söker
Vi söker två specialistkompetenta läkare i anestesi och intensivvård.

Vi söker dig som har vilja, intresse och engagemang för verksamhetsutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete. Du har lätt att arbeta i tvärprofessionella team samt är en god ambassadör för vår verksamhet. 

Stor vikt läggs vid förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ett gott klimat för samverkan internt och externt.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård.

Meriterande: Kliniska meriteringar samt erfarenhet av vetenskapligt arbete, undervisning och utbildning.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.


Dela detta jobb

Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare i anestesi och intensivvård till PMI i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset