halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

AnOpIVA-kliniken på Visby lasarett har ca 120 medarbetare, varav 15 läkare. Verksamheten har stor klinisk bredd och omfattar patienter i alla åldrar. Årligen utförs ca 5000 operationer inom allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, obstetrik och ÖNH samt ca 1500 konsultativa åtgärder och vårdas ca 1500 patienter inom intensivvården (ca hälften intermediärvård), samt drygt 700 luftburna sjuktransporter till och från fastlandet (varav ca 100 läkarbemannade). På sjukhuset bedrivs därtill en bred invärtesmedicinsk verksamhet, onkologi, barnsjukvård, ögonsjukvård med mera. Verksamheterna präglas av nära samarbeten och korta beslutsvägar. Sjukvården i Region Gotland har ett välfungerande samarbetsavtal med Karolinska och Region Stockholm.

Kommunikationerna från Visby till Stockholm och övriga landet är mycket goda. Gotland präglas av sin vackra och rika natur och kulturhistoriskt intressanta miljöer, ett mycket aktivt kulturliv, en starkt ökande akademisk närvaro och en stor bredd av sociala aktiviteter. Förutsättningarna för företagande är goda. Möjligheterna att hitta sitt drömboende är stora. Det sociala livet präglas av omtanke och vänlighet och erbjuder en trygg uppväxtmiljö och bra skolor. Förutsättningarna är mycket goda för alla typer av frilufts- och idrottsaktiviteter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som specialist vid kliniken innebär kliniskt arbete på operation, dagkirurgen, anestesimottagningen och på pre- och postop samt inom intensivvård, intermediärvård, konsultverksamhet och transportmedicin. Kliniken har en sjukhusbunden jourlinje, en bakjours- och en transportberedskapslinje. Du förväntas bidra i klinikens kompetens- och verksamhetsutveckling. Möjligheterna till kontinuerlig fortbildning är goda.

Kvalifikationskrav

Vi ser att du som söker är specialist i anestesi och intensivvård och har en bred klinisk kompetens. Du är trygg i din yrkesroll och uppskattar det tvärdisciplinära och tvärprofessionella samarbetet och bidrar i verksamhetens kompetens- och metodutveckling. Du uppfattas som social och samarbetsinriktad. Erfarenhet inom universitetssjukvård och forskning är meriterande. Erfarenhet av transportmedicin är en fördel, men något du annars utbildas i hos oss. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och dina referenser är viktiga. Vid en anställning är vi angelägna om att du känner dig välkommen på alla sätt och ges goda förutsättningar för en långsiktig utveckling i arbetet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Magnus Iversen
Verksamhetschef
0498-268663, 070-0832404

Sune Handell
Facklig representant, Överläkare AnOpIVA
0700-832 195

Logga

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb