halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

AnOpIVA-kliniken på Visby lasarett har ca 120 medarbetare, varav 15 läkare. Verksamheten har stor klinisk spännvidd och hanterar patienter i alla åldrar. Årligen utförs ca 5000 operationer inom allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, obstetrik och ÖNH, ca 1500 konsultativa åtgärder och vårdas ca 1500 patienter inom intensivvården varav hälften intermediärvård, samt ca 730 flygande transporter till och från fastlandet varav ca 100 läkarbemannade. På sjukhuset bedrivs därtill en mycket bred invärtesmedicinsk verksamhet och barnsjukvård. Sjukvården i Region Gotland har ett samarbetsavtal med Karolinska och region Stockholm.

Kommunikationerna från Visby till Stockholm och övriga landet är mycket goda. Gotland präglas av otaliga kulturhistoriskt intressanta miljöer, ett mycket rikt kulturliv och en starkt växande akademisk närvaro. Förutsättningarna för innovation, företagande och handel är utmärkta. Ön erbjuder en unik, vacker, solrik och variationsrik natur. Möjligheterna till ett drömboende är fantastiska. Det sociala livet präglas av omtanke och vänlighet och erbjuder en lugn uppväxtmiljö med bra skolor. Förutsättningarna är mycket goda för alla typer av utom- och inomhussporter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som specialist vid kliniken innebär kliniskt anestesiarbete på operation, dagkirurgen, anestesimottagningen och perioperativt på pre- och postop samt intensivvård, intermediärvård, konsultverksamhet och transportmedicin. AnOpIVA-kliniken sörjer för läkarbemanningen av helikoptern. Verksamheten har en sjukhusbunden jourlinje, en bakjours- och en transportberedskapslinje. Du förväntas efterhand kunna medverka i samtliga jourlinjer. Vidare förväntas du aktivt bidra i klinikens kunskaps- och verksamhetsutveckling. Möjligheter till kontinuerlig fortbildning är goda.

Kvalifikationskrav

Du är specialist i anestesi och intensivvård och har en bred klinisk kompetens. Erfarenhet inom universitetssjukvård och forskning är meriterande. Du är trygg i din yrkesroll, intresserad av det tvärdisciplinära och tvärprofessionella patientarbetet, kunskaps-och verksamhetsutveckling. Du uppfattas som social och samarbetsinriktad. Erfarenhet av transportmedicin är en fördel men något som du annars utbildas i hos oss. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och dina referenser är viktiga. Vid en anställning är vi angelägna om att du känner dig välkommen och ges goda förutsättningar för långsiktig utveckling i arbetet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Magnus Iversen
Verksamhetschef
0498-268663, 070-0832404
Sune Handell
Facklig representant, Överläkare AnOpIVA
0700-832 195
Logga

Specialist- eller överläkare i anestesi och intensivvård

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-09

Ansök nu

Dela detta jobb