halsojobb.se

Utredningsenhet

Myndighetsutövningen samarbetar med skola, polis och ungdomsjour för att fånga upp normbrytande beteenden och uppmärksamma barn och ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet. Vi söker nu socionomer med tidigare erfarenhet av utredning till vårt viktiga arbete.

På socialförvaltningen i Uppsala finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och vi har en stor bredd av verksamheter i egen regi, till exempel HVB-hem, familjeenheter, öppenvård och en mängd behandlingsinriktningar. Vi satsar på att snabbare hitta rätt hjälp för barn, ungdomar och deras familjer och höja effektiviteten i det sociala arbetet.

Ditt uppdrag
Som socialsekreterare genomför du utredningar utifrån SoL och LVU samt följer upp öppna insatser, familjehem eller HVB-placeringar. Arbetet utförs på en av socialförvaltningens myndighetsutövande enheter för barn 0–12 år eller ungdomar 13–20 år.

Varje enhet leds av en enhetschef samt två specialisthandläggare med gedigen erfarenhet. Specialisthandläggarna är ett vardagsnära stöd till socialsekreterarna och handleder bland annat i ärenden och beslut, särskilt i mer komplicerade eller brådskande ärenden. Vi arbetar enligt BBIC och Signs of Safety i nära samverkan med barnet och övriga parter. Vårt arbete vilar på en systemisk modell där familj- och nätverksarbete är viktiga delar för barnets utveckling. Våra enheter ligger centralt på Hamnesplanaden med några minuters gångavstånd från Uppsalas resecentrum, men vi har även en barnenhet och en ungdomsenhet som sitter i Gottsundacentrum med goda bussförbindelser till och från resecentrum.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av utredningsarbete i någon form, främst myndighetsutövning, inom området barn eller ungdom. Vi ser gärna att du har utbildning eller kunskap inom Signs of safety och BBIC samt att du har arbetat enligt detta tidigare. Du har god vana av att arbeta och dokumentera i olika datorprogram och system samt B-körkort.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är dessutom flexibel och har förmåga att se möjligheter i förändringar samtidigt som du är lugn och samlad i situationer som kräver det och lyckas fokusera på rätt saker. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare har du också god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Då vi utlyser flera tjänster kommer vi att läsa ansökningar löpande och intervjua redan under annonseringstiden.

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Per Karlström, enhetschef, 018-727 55 67
Sandra Thorngren, enhetschef, 018-727 99 05

Om du har frågor om processen eller registreringen av din ansökan är du välkommen att kontakta Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03 eller Josephine Alderson, HR-specialist, 018-727 23 04.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Socialsekreterare inom barn och ungdom

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb