halsojobb.se

Placeringsenheterna

Socialförvaltningen är inne i en spännande förändringsprocess där vi arbetar för att kunna ge det bästa till de barn och ungdomar som vi möter. Vi söker nu två engagerade och stabila socionomer som har tidigare erfarenhet av socialt arbete med föräldrar och barn samt familjehemsvård!

Du erbjuds en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du har möjlighet att delta i Uppsala kommuns familjehemsvård. Vi är två placeringsenheter som jobbar med placerade barn och ungdomar. Respektive enhet består av en enhetschef och 11-13 medarbetare fördelade på olika uppdrag. Du får vidareutbildning inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs. Uppsala kommun erbjuder friskvårdsersättning samt tillgång till arbetsplatsens gym och träningssal.

Ditt uppdrag
Arbetet består av arbete med barn/ungdomar mellan 0-20 år som är placerade i familjehem, HVB eller på väg ut från placering. Tätt samarbete med familjehemssekreterarna på enheten som är ansvarig för familjehemmen samt konsulentförstärkta familjehem.

Myndighets ansvar för uppföljning av barnet/ungdomen i vilket innebär att noga följa vården genom personlig kontakt med barnet/ungdomen och med anhöriga. Se till att vårdplanens intentioner uppnås. Ansvar för överväganden/omprövning av vården enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård och av unga. (LVU). Ansvar för utformningen av barnets/ungdomens kontakt med föräldrar och andra när stående.
Uppföljning sker enligt licens för BBIC.


Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen. BBiC, Signs of Safety, Samtalsmetodik, Metoder i samtal med barn och unga och Tejping är meriterande. Vi vill att du har erfarenhet av socialt arbete med barn och unga, både inom utredningsarbete och placering i familjehem/ HVB. Önskvärt är att du även har erfarenhet av att arbeta strukturerat och processinriktat tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Arbetet kräver att du har B-körkort. Ett extra plus är om du har kunskaper i Pro Capita.

Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Catharina Molin enhetschet placeringsenhet 1 018-727 64 72 (#)
Eva Andersson, enhetschef placeringsenhet 2 018-727 61 01

Facklig företrädare:
Vision Lena Florén, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR Maria Persson, 018-727 24 24

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Hos oss kan du arbeta med individ- och familjeomsorg och ge stöd till familjer och personer med beroendeproblematik. Vi jobbar med socialjour, bostadssociala frågor och mottagning av ensamkommande barn. Andra uppdrag handlar om familjerättsliga frågor, barnrättsfrågor, samordning mot våld i nära relationer och insatser för den nationella minoriteten romer.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Socialsekreterare/ Barnhandläggare

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Dela detta jobb