halsojobb.se

Enheterna för barn, ungdom och ensamkommande

Vill du göra skillnad för barn och ungdomar i Uppsala? Då är du välkommen till socialförvaltningen!

Uppsala växer som stad och detta ställer nya krav på en modern socialförvaltning. Vi är i en stark utvecklingsfas och driver därför många nya projekt. Som socialsekreterare hos oss finns det stora möjligheter till utveckling och variation och flera satsningar görs på att utveckla vårt kvalitetsarbete inom olika områden. Ett av dessa är Signs of Safety där vi nu gör en satsning för att stärka nätverksarbetet och öka familjesystemens egna förutsättningar. Vi fortsätter vårt nära samarbete med polis, skola, fritids och civilsamhället i övrigt, och har utarbetat en handlingsplan för särskilt utsatta områden.

För att stärka våra chefer och medarbetare arbetar vi specifikt med välfungerande arbetsgrupper utifrån modellen effektiva team, och med en implementering av vår introduktions- och kompetensutvecklingsplan. Vi är en av Sveriges största socialtjänster och här ryms myndighetsutövning och interna insatser (HVB hem och omfattande verksamheter inom öppenvård) under samma tak. Vi söker dig som tycker detta låter spännande och vill vara med och påverka genom inflytande, samverkan och utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta på en av socialförvaltningens myndighetsutövande enheter för barn 0-12 år eller ungdomar 13-20 år. Varje enhet leds av en enhetschef samt två specialisthandläggare med gedigen erfarenhet. Specialisthandläggarna fungerar som ett lättillgängligt stöd för gruppen, till exempel vid brådskande handledning och beslut. Du kommer att genomföra utredningar utifrån SoL och LVU samt följa upp öppna insatser, familjehem eller HVB-placeringar. Vi arbetar enligt BBIC och Signs of Safety i nära samverkan med barnet och övriga parter. Vårt arbete vilar på en systemisk modell där familj- och nätverksarbete är viktiga delar för ett barns utveckling.

På socialförvaltningen i Uppsala har vi skapat en omfattande introduktions - och kompetensutvecklingsplan för våra socialsekreterare på kort och lång sikt, t.ex. utbildning inom Signs of Safety och systemteori. Vi satsar på en förbättrad arbetsmiljö, specialisthandledning och välfungerande arbetsgrupper. Detta gör att du får en kontinuerlig kompetenshöjning och ett vardagsnära stöd från kollegor, chef och specialisthandläggare. Vi har också en god stämning och ett gott samarbete mellan enheterna. Du förväntas bidra med din kompetens och erfarenhet till vårt arbete med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt.

Din bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen och har tidigare erfarenhet av utredningsarbete i någon form inom området barn, ungdom eller ensamkommande. Vi ser gärna att du har arbetat med Signs of Safety, BBiC och i systemet Procapita. God dokumentationsvana och B-körkort är en förutsättning för att kunna genomföra arbetet.

Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är flexibel och har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare har du god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Då vi söker socialsekreterare till flera enheter kommer intervjuer att påbörjas redan under annonseringstiden.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Eva Lignell, 018-727 69 25, eller enhetschef Per Karlström, 018-727 55 67.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Josephine Alderson, 018-727 23 04.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Socialsekreterare

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-09-22

Ansök nu

Dela detta jobb