halsojobb.se

Skolsköterska till Sandåkraskolan

Ansök nu

Skolsköterska till Sandåkraskolan

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska.

Sandåkraskolan ligger i det starkt expansiva och natursköna området Sköndal med närhet till Drevviken. Skolan har årskurs F-6 med integrerade fritidshem och fritidsklubb. Sandåkraskolan kommer läsåret 21/22 ha ca 570 elever

Arbetsbeskrivning

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Kvalitetsprogram för elevhälsoarbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser och centrala Skolhälsans föreskrifter och riktlinjer. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Stockholms stads skolsköterskor journalför i PMO. Ur elevperspektiv är du en viktig person som utifrån din kompetens skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

I uppdraget ingår att

 • ingå i skolans elevhälsoteam

 • vara en viktig del i att utveckla och stärka det gemensamma elevhälsoarbetet på skolan

 • bidra med medicinsk kompetens avseende skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete, ge handledning och konsultation till personal avseende elevers och gruppers förutsättningar för lärande och behov av stöd

Kvalifikationer
Utbildningskrav:

 • Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska 75 hp

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom 60 hp

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska 60 hp

Du är en van datoranvändare, kan hantera journalföringssystemet PMO och kan arbeta grundläggande i dataprogram.
Din roll innebär nära samarbete med elever, skolpersonal, föräldrar och vårdgivare inom hälso- och sjukvården. För detta krävs en god samarbetsförmåga, att du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt och att du är en bra lyssnare och kommunikatör. Du uppskattar också samarbete med andra yrkesgrupper. För att lyckas i rollen tror vi att du är initiativtagande och lösningsfokuserad och kan behålla lugnet i stressade situationer.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Dela detta jobb

Skolsköterska till Sandåkraskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen