halsojobb.se

logga

Skolsköterska till Norrtälje kommun

Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-19

Ansök nu

Skolsköterska till Norrtälje kommun

Vi söker dig distriktsköterska eller vidareutbildade sjuksköterska inom barn- och ungdom.

Dina personliga egenskaper är:

 • Engagerad person som brinner för våra barn och elevers utveckling och måluppfyllelese
 • Personlig mognad och samarbetsförmåga.
 • Tar tag i möjligheter och utmaningar och deltar i kvalitetsutvecklingen utifrån evidensbaserad vård med fokus på barnens och elevernas bästa
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
 • God förmåga att upprätthålla goda relationer med nyckelpersoner inom och utanför kommunen.
 • Metodisk och strukturerad.
 • Har en förmåga att personifiera och förmedla kommunens värderingar och visioner.

 

Ansvar och beskrivning av uppdraget

Skolsköterskan arbetar under eget yrkesansvar enligt 6. Kap 2 § patientsäkerhetslagen och skall vara väl förtrogen med innehållet i Norrtälje Kommuns metodbok för elevhälsans medicinska insatser. Riktlinjerna för de medicinska insatsernas basprogram, journaldokumentation, vaccinationer och andra åtgärder finns i metodboken.

 • Skolsköterska och skolläkare har, som all hälso- och sjukvårdspersonal, anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa, enligt SoL 2001:453, 14.kap.
 • Skolsköterskan ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården och för elevhälsan, samt med de bestämmelser, föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten.
 • Skolsköterskan ansvarar för tidsbokning av skolläkarmottagningarna.
 • Skolsköterskan genomför hälsosamtal och vaccinationer enligt fastställt basprogram.
 • Arbetar i det lokala elevhälsoteamet på skolan tillsammans med rektor, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog och bidrar med sin specialistkompetens inom omvårdnad.

Förvaltar och utvecklar elevhälsans uppdrag inom ansvarsområdet med fokus på barnens och elevernas bästa, arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

 • Följer upp det egna ansvarsområdet och rapporterar överenskomna nyckeltal och mål.
 • I ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser och risker.
 • Kan och ska agera så snart risker eller möjligheter uppstår som gäller ansvarsområdet.

Meriterande: Tidigare erfarenheter av arbete på skola.

Krav: B-körkort

Du rapporterar till enhetschefen för Elevhälsans medicinska insatser.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Dela detta jobb

logga
Skolsköterska till Norrtälje kommun

Norrtälje kommun - Barn- och utbildningskontoret