halsojobb.se

Logo

Skolpsykologer till Södertäljes skolor

Ort
Utgår

2021-03-15

Ansök nu

Skolpsykologer till Södertäljes skolor

Resurscentrum söker skolpsykologer till Södertäljes skolor.  

Är du intresserad av att arbeta som skolpsykolog i Södertälje? 

Vi har för närvarande tre tillsvidaretjänster för legitimerade psykologer vakanta i vår psykologgrupp på Resurscentrum, varav en riktad till gymnasieskolan och en med PLA-uppdrag (se separat annons). Psykologgruppen består i nuläget av fem legitimerade psykologer. Fr.o.m. hösten 2020 har kommunen utökat antalet skolpsykologtjänster till åtta och ett utvecklingsarbete pågår i professionsgruppen med att förtydliga skolpsykologernas uppdrag. Vill du vara med och utveckla arbetet för Södertäljes skolpsykologer är du varmt välkommen med din ansökan!  

Som skolpsykolog har du en viktig roll. I ditt arbete ska du, förutom att vara delaktig i att undanröja hinder för lärande hos enskilda elever, bidra till och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet på dina kontaktskolor. I Södertälje bedrivs ett kommunövergripande utvecklingsarbete med fokus på att utarbeta tydliga strukturer och rutiner för att stärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I samarbete med skolans ledning och som en del i skolans elevhälsoteam har du goda möjligheter att arbeta i långsiktiga projekt som syftar till att öka den psykologiska kompetensen i organisationen. Långsiktiga uppdrag kan t.ex. ha som mål att öka kunskapen om lågaffektivt förhållningssätt, öka skolnärvaron hos eleverna eller anpassa lärmiljön så att den fungerar för elever med funktionsvariationer.

En dag på jobbet

 • Delta i dina kontaktskolors planering och genomförande av ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.  

 • Ge konsultation/handledning till lärare i deras arbete med enskilda elever som uppfattas ha svårigheter i sitt lärande samt omkring gruppers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Efter samråd med elevhälsoteamet på kontaktskolan göra psykologiska bedömningar inför utredningar och vid behov genomföra begåvningsutredningar.

 • Bidra med psykologisk kompetens kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk hälsa/ohälsa i samband med arbete i elevhälsoteamet, i handledning eller utbildningsinsatser riktade till lärare och övrig skolpersonal. 

 • Vid händelse av allvarlig krissituation samråda med skolledning och bistå personal på skolorna med krisstöd.  

Vem är du?  

Krav:  

 • Du är legitimerad psykolog.  

 • Du är intresserad av och har kunskap om såväl konsultation/handledning som bedömning/utredning.  

 • Du har kunskap om grupp- och organisationspsykologi.  

 • Du har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning.  

 • Du är van att arbeta självständigt och i grupp.

 • Du är flexibel och samarbetsinriktad gentemot kollegor, personal i skolan och vårdnadshavare. 

 • Du har goda kunskaper om NPF.Du har god kunskap om och kan genomföra begåvningsutredningar av god kvalitet.

 • Du kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift.   

Meriterande:  

 • Tidigare erfarenhet av arbete som skolpsykolog.  

 • Körkort är en tillgång för att förflytta sig mellan kommunens skolor. Tillgång till tjänstebil finns.  

Personliga egenskaper:  

 • Du är trygg i ditt arbete som psykolog.  

 • Du har god förmåga till flexibilitet.  

 • Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.  

 • Du har god förmåga att planera och prioritera.

 • Du kan arbeta självständigt samt i grupp.

 • Du har god förmåga att följa upp och utvärdera ditt arbete.   

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder dig  

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du har chansen att göra skillnad för elever i grundskolan. Du utformar uppdraget i samråd med skolledning/elevhälsoteam, samt bokar dina möten i samråd med skolornas personal.  

Dina närmaste kollegor kommer att vara Resurscentrums övriga psykologer vilka du kan samråda med omkring dina arbetsuppgifter i psykologernas professionsgrupp som träffas regelbundet för att utveckla professionens arbete och ge varandra kollegialt stöd. Du kommer även regelbundet att träffa Resurscentrums övriga medarbetare, dvs. specialpedagoger och lärare i skolnärvaroteamet, kommunövergripande speciallärare, skolutvecklare inom likabehandling samt utvecklingslärare i vårt tvärteam för samtal om uppdrag på skolor utifrån internkonsultrollen. Psykologerna har handledning i grupp av extern psykolog. Utöver detta finns möjlighet till individuell fortbildning/kompetensutveckling med utgångspunkt från verksamhetens behov.  

Vi arbetar 39 timmar i veckan och tillämpar årsarbetstid, vilket ger möjlighet till flexibilitet i arbetstiden. Du har möjlighet att sköta vissa arbetsuppgifter såsom t.ex. administration hemifrån upp till 5 h/vecka, om arbetet så tillåter. Du kan få friskvårdsbidrag för kostnader för friskvårdande aktiviteter upp till 3000 kronor per år.  Anställda inom kommunen har möjlighet till s.k. semesterväxling, dvs. att byta semestertillägg mot lediga dagar.

Välkommen till oss!  

Resurscentrums lokaler ligger centralt belägna i Södertälje, nära bussar och bara någon minut från pendeltågsstationen Södertälje Centrum.  

Låter detta intressant? Sök då och ta chansen att bli en av medarbetarna på Resurscentrum i Södertälje. Dra dig inte för att höra av dig om du har frågor eller funderingar tilll:  

Annika Granlund Gruppchef Team elevhälsa Tel: 08 5230 4286 eller via mail: annika.granlund@sodertalje.se

Du behöver innan anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt din legitimation som psykolog.  

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  

För mer information om tjänsten

Annika Granlund 
Gruppchef
08-5230 4286

Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Dela detta jobb

Logo
Skolpsykologer till Södertäljes skolor

Södertälje kommun – Utbildningskontoret