halsojobb.se

logga

Skolkurator Delfinskolan/Flygelskolan/Munspelet

Ort
Kategorier
Utgår

2021-06-20

Ansök nu

Skolkurator Delfinskolan/Flygelskolan/Munspelet

Barn- och skolförvaltning
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss
Delfinskolan
 är en F–3-skola med en-två paralleller med cirka 120 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Skolan är nybyggd och invigdes inför läsåret 2019/2020. Vid sidan om Delfinskolan ligger Delfinens förskola vilket möjliggör vistelse i samma byggnad från tidig ålder tills eleven slutar årskurs 3.

Delfinskolans ledord:

Kunskap: Vi vill att våra elever vågar prova och tillsammans med andra utveckla sina kunskaper.

Innovation: Vi vill att våra elever behåller sin nyfikenhet, stimuleras i sitt lärande och i sin kreativitet samt vågar tänka nytt.

Öppenhet: Vi vill att våra elever utvecklar förmågan att bidra till ett tillåtande klimat genom att vara nyfikna, förstående och våga dela med sig.

Flygelskolan är en F-5 skola som ska bli en F-3 skola. Vi är en del av skolorna på Östratorn tillsammans med Munspelet och Östratornskolan.

Till hösten 2021 utökar vi med ytterligare förskoleklass. Skolan kommer att ha ca 170 elever läsåret 21/22. Vi har en fin skolgård som till viss del renoverades år 2019.

Munspelets skola är en familjär lite mindre skola med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. Vi har välutbildade och erfarna pedagoger. Vi strävar efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet. På Munspelets skola som stod klar 2014, går det cirka 200 elever fördelade på åtta klasser.

Vår pedagogiska idé är att alla elever ska känna tillit till sin egen förmåga att lyckas nu och i framtiden. För oss innebär det att vi vet vad vi gör och varför för att utveckla elevernas förmågor och kompetenser.

Arbetsuppgifter
Din tjänst är fördelad på tre skolor: Delfinskolan 20%, Flygelskolan 25% och Munspelets skola 25%. Dessa tre skolor tillhör alla Utbildningsområde 5.

Dina arbetsuppgifter som kurator, är att i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever.

Som skolkurator arbetar du med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med såväl rektor som lärarlag, skolsköterska, skolpsykolog som med specialpedagog. Du arbetar lösningsfokuserat och har ett salutogent förhållningssätt.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att göra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever och att handleda personal i vissa ärenden. I uppdraget ingår att ha kontakter med andra myndigheter. Du bör vara en person med ett driv för att i samarbete med andra hitta bästa möjliga lösningar för ett långsiktigt hållbart elevhälsoarbete.

Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Erfarenheter av arbete med barn och ungdomar är önskvärt.

Du är trygg med att arbeta i både små och större grupper av elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer, ett utåtriktat arbetssätt mot elever, vårdnadshavare och personal, ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och du delar samhällets och skolans värdegrund bl.a. när det gäller inkludering, kunskaper inom socialjuridiken, och har erfarenhet av visst utredningsarbete.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Omfattning: Deltid

Lön: Månadslön

Tillträde: 210809

Dela detta jobb

logga
Skolkurator Delfinskolan/Flygelskolan/Munspelet

Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun