halsojobb.se

Sjuksköterska med ansvar som klinisk omvårdnadsledare

Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Sjuksköterska med ansvar som klinisk omvårdnadsledare

Som klinisk omvårdnadsledare på njurmedicin vårdavdelning 1 har du ett operativt ledningsansvar. Uppdraget innebär att leda, utveckla och följa upp det dagliga kliniska omvårdnadsarbetet samt optimera patientflödet. Du leder vårdlogistiken, vilket innefattar att du på ett personcentrerat förhållningssätt leder och fördelar arbetet.
 
I samarbete med ledningen, kvalitetsutvecklare och patientsäkerhetscontroller ska du systematiskt arbeta för hög patientsäkerhet och god kvalitet av omvårdnaden, påvisa behov av och medverka i riskanalys och händelseanalys samt delta i uppföljning av mål och resultat. 
 
Du identifierar behov av kompetensutveckling och deltar i arbetet som initierats av utbildningsledaren.
 
Du agerar som stöd och bollplank för mindre erfarna kollegor och nyanställda samt är en förebild i omvårdnadsarbetet och följsamhet till beslutade arbetssätt och riktlinjer. Du ska leda reflektiva samtal med medarbetare inom teamet. 
 
I din roll samverkar du med andra enheter inom kliniken och sjukhuset.  
 
Ditt uppdrag kombineras med 50 % klinisk tjänstgöring. 
 
Om njurmedicin 
 
Njurar kan till synes verka små och obetydliga men är livsviktiga organ. Patienter kan bli svår sjuka men med rätt utredning, behandling och patientundervisning kan vi snabbt rätta till det mesta. Vi är stolta över att vara en av de tre klinikerna i Sverige som kan erbjuda komplett njurmedicinsk specialistvård under samma tak. Vi lär känna våra patienter genom livet, äldre som unga, akut som kronisk sjuka.  
 
Du kommer i kontakt med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, centrala infarter, utredning av kronisk och akut njursvikt, behandling av infektioner, transplanterade patienter samt vård vid livets slutskede. I mån av plats vårdas även patienter från andra medicinska specialiteter vilket ger dig en bred kunskap. 
 
Vi är en universitetssjukvårdsenhet vilket innebär att vi bedriver klinisk forskning och implementerar nya vårdformer, terapier och ny kunskap. 
Mer om vår klinik
 
Kvalifikationer 
 
Specialistsjuksköterska eller motsvarande kompetens med erfarenhet som ledare och förbättringsarbete. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande. 
  
Dina personliga egenskaper som ledare påverkar teamets resultat. Därför vill vi att du har förmåga att inspirera och påverka teamets inställning till arbetsuppgifter och mål och skapa en kultur av optimism. Du har självförtroende och kan vara dig själv. Du kan kommunicera så att ditt budskap når fram. För dig är utmaningar och misstag utvecklingsmöjligheter. Du hittar lösningar genom att tänka nytt. 
 
Vi erbjuder 
  Du ingår i ett team med väl etablerade och tydliga roller och stödfunktioner på avdelningen såsom vårdsamordnare, farmaceut, koordinator, receptionist, assistenter och köksbiträde.   En stödjande organisation med utbildningsledare, kvalitetsutvecklare och patientsäkerhetscontroller.  Kompetensutveckling i syfte att utveckla dig i din ledarroll. Utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering i njursjukvård om 15 högskolepoäng.  Du erhåller specifik kompetens i att utföra peritoneal dialys och administrering av cytostatika. 
 
Vi bygger nu Njurcentrum Nord med fokus på prevention, flest möjliga njurtransplantationer och högst möjliga andel självdialys. Njurcentrum Nord beräknas stå klart i slutet av 2020 och erbjuder goda karriärmöjligheter för dig som sjuksköterska inom både sluten- och öppenvård. 
 
Kliniken består idag av en slutenvårdsavdelning, njurmottagning som också inkluderar peritonealdialys- och transplantationsmottagning samt tre behandlingsenheter för hemodialys vid Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och i Norrtälje.

Dela detta jobb

Sjuksköterska med ansvar som klinisk omvårdnadsledare

Danderyds Sjukhus AB