halsojobb.se

Sjuksköterska kombinationstjänst Roslagsdialysen/slutenvård Danderyds sjukhus

Ort
Kategorier
Utgår

2021-07-25

Ansök nu

Sjuksköterska kombinationstjänst Roslagsdialysen/slutenvård Danderyds sjukhus

På Njurmedicinska kliniken präglas allt arbete av starkt fokus på omvårdnaden. För att fortsätta utveckla omvårdnaden utlyser vi nu kombinationstjänster där arbete på Roslagsdialysen i Norrtälje kombineras med arbete på vårdavdelning. Du arbetar i regelbundna intervaller på avdelningen och dialysenheten. 10% av arbetstiden är reserverad till arbetet med utvecklingsarbete.

Flera av våra sjuksköterskor kombinerar idag arbete mellan våra enheter. Genom delade tjänster kan man behålla sin kompetens och samtidigt utvecklas inom nya områden. Det blir större möjlighet till stimulans och variation i arbetet utan att man behöver byta jobb. Det är en stor fördel och trygghet för patienten att man har kunskap om och kan hantera alla delar i vårdkedjan.

Om enheterna

På dialysenheten ansvarar du självständigt för hemodialysbehandlingar. Arbetet innebär avancerade tekniska arbetsuppgifter och omvårdnad. Vi behandlar kroniskt njursjuka patienter och patienter med akut njursvikt. Vi lägger stort fokus på patientens lärande, egenvård och självdialys.

 På vårdavdelningen vårdar vi både kroniska och akut sjuka patienter oavsett njursjukdom, stadium och behandling. Du arbetar med avancerad medicinteknik, pre- och postoperativ vård vid accesskirurgi och biopsier, utredning av kronisk- och akut njursvikt, behandling av infektioner samt vård vid livets slutskede. Du erhåller även kompetens i att utföra peritonealdialys.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från akutsjukvård och/eller öppenvårdsverksamhet. Erfarenhet inom njursjukvård är meriterande.

Personliga egenskaper

Du trivs bra med att utveckla dig själv och brinner för utvecklingen av din profession då det är en del av ditt uppdrag. Du blir stimulerad av variation mellan olika arbetsuppgifter och team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

  • Gedigen och individuellt anpassad inskolning utifrån din kompetens på vardera enhet.

  • Arbetsmiljön är viktig för oss. Hos oss får du får en rimlig arbetsbelastning med utrymme för återhämtning.

  • Vi ser till att du får jobba på toppen av din kompetens. Farmaceut, vårdsamordnare, assistenter, koordinator, receptionist och kliniska omvårdnadsledare finns så att du kan fokusera på patienterna och deras omvårdnad.

  • Arbetstidsavtal som ger dig stor flexibilitet och möjlighet till förkortad arbetstid med full lön.

  • Tydliga karriärvägar kopplade till kompetensstege.

  • Det finns stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.

Kompetensutveckling

  • Regional utbildning inom njursjukvård i två steg samt fortsatt specialisering för njursjukvård om 15 högskolepoäng.

  • Vi ser positivt till önskan om vidareutbildning inom specialistkompetensområden som gynnar vårt verksamhetsområde som t ex specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, medicinsk vård eller palliativ vård.

  • Regelbundna interna föreläsningar.

  • Klinikövergripande utvecklingsdagar.

Den närmaste tiden kommer vi skapa ett Njurcentrum Nord som, när det är helt klart, ska innehålla njurmottagning, transplantationsmottagning, självdialysverksamheten (peritoneal- och hemodialys) och en behandlings- och dagvårdsenhet. Förutom vår kliniska verksamhet har vi ett stort utbildningsuppdrag för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt ett stort forskningsuppdrag med flera aktiva forskare och doktorander.

Njurmedicinska Kliniken ingår i Verksamhetsområdet Medicinsk Specialistvård. På kliniken arbetar ca 160 medarbetare. Vi bedriver både akut och planerad njurmedicinsk vård av mycket hög kvalitet. Våra patienter, som i hög utsträckning är kroniskt sjuka, är i enkäter mycket nöjda med tillgänglighet, bemötande och kvalitet vid kliniken.

På Njurmedicinska kliniken erbjuder vi dig en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.

Information om tjänsten lämnas av

Stina Malmgren, vårdenhetschef Dialysen Norrtälje, 08-123 558 98

Johanna Furu, bitr vårdenhetschef avd 1 Danderyd, 08-123 566 68

Facklig information lämnas av:

Vårdförbundets fackexpedition, tel: 08-123 570 70

Välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Sjuksköterska kombinationstjänst Roslagsdialysen/slutenvård Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus AB