halsojobb.se

Senior säkerhetshandläggare till Karolinska Universitetssjukhuset

Ort
Kategorier
Utgår

2020-08-23

Ansök nu

Senior säkerhetshandläggare till Karolinska Universitetssjukhuset

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att bidra till att utveckla säkerhetsskyddet vid ett av norra Europas största Universitetssjukhus. På Karolinska bedrivs vård och forskning i absoluta framkant vilket också gör att vi behöver hög säkerhet kring våra verksamheter, personal, närstående och patienter. Du kommer spela en väldigt viktig roll i detta arbete när du bidrar till att sjukhuset har ett säkerhetsarbete i framkant.

Om oss
På avdelningen för Miljö och Säkerhet arbetar vi sjukhusövergripande med strategiska miljö- och säkerhetsfrågor

Vi ansvarar för att ta fram tydliga riktlinjer och utbildar inom våra kompetensområden för att underlätta för sjukhusets verksamheter att följa de krav som ställs på Karolinska. Vi hjälper också verksamheter och stabsavdelningar att hantera frågor och att utveckla arbetssätten inom områdena i praktiken.

Våra kompetensområden är:
Bevakning, Skydd av person och egendom, Access, Kontinuitetsplanering, Brand, Kemikalie- och Avfallshantering, Klimat, Miljöpåverkan och Ledningssystem.

Inom avdelningen genomför vi löpande omvärlds- och underrättelseanalyser både i det korta och i det långa perspektivet. Den kunskapen ger sjukhuset förutsättningar att fatta faktabaserade beslut. Vi arbetar aktivt med verksamheten för att skapa en säker och hållbar verksamhet.

Om tjänsten
Du kommer att i denna roll utveckla, bibehålla och processleda Karolinskas säkerhetsskyddsarbete där du med din expertis får bidra stort till sjukhusets säkerhetsskyddsorganisation.

Arbetsuppgifter som ingår i rollen:

 • Du är ett stöd för både stab och verksamhet i framtagande av säkerhetsskyddsplaner och analyser.
 • Hantera både säkerhet kring Karolinskas arrangerade evenemang men även riskbedömningar och utredningar gällande hot om våld, fysiskt skydd och både teknisk och manuell bevakning.
 • Du bedriver strategiskt arbeta kring säkerhetsskydd, vi ser på sikt att det strategiska arbetet ska få större utrymme i rollen.
 • Du kommer även som säkerhetshandläggare verka som säkerhetsledare. Där agerar du som den första kontakten för säkerhetscentralen vid särskilda händelser och sitter med i sjukhusets katastrofledning.
 • Du bistår stab och verksamhet vid interna utredningar och utför omvärldsbevakning och agerar som sakkunnig i lagar och regelverket inom området.

Rollen ansvarar för att det finns ledningssystem, riktlinjer och metoder för ett gott säkerhetsskydd. Detta innebär exempelvis metoder för inhämtande av underrättelser och ett nära samarbete med andra myndigheter så som polis, säkerhetspolis och MSB men även riktlinjer som stöttar Karolinska Universitetssjukhusets arbete inom säkerhetsområdet.

Du kommer att ingå i ett team som arbetar med säkerhet och beredskap ur lite olika perspektiv, med den gemensamma målsättningen att skapa ett tryggt och robust sjukhus för patienter, närstående och medarbetare. Du rapporterar till avdelningschefen för miljö och säkerhet inom staben vårdstöd och service.

Vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som handläggare med säkerhetsskyddsfrågor och är väl bevandrad i rådande lagstiftning. Du ska kunna bedöma en uppkommen situation och vara trygg i att ta beslut i vilka åtgärder som ska vidtas. Du kan motivera och grunda beslut du tar i tidigare erfarenheter och din kunskap inom området.

För att lyckas i rollen så tror vi att du är prestigelös, balanserad och trygg i dig själv. Du är intresserad av att samarbeta, och besitter en förmåga att hålla dig lugn och fokuserad i stressiga situationer. I din dialog med andra är du pedagogisk och duktig i din kommunikation i både tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer 
Krav:  

 • Du har högskoleutbildning, tex. inom juridik, samhällsvetenskap eller säkerhetsområdet eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt.
 • Du har arbetet minst 3 år som säkerhetshandläggare eller i en likvärdig roll. 
 • Du har kunskap och är kunnig inom säkerhetskyddsområdets lagstiftning och regelverk. 

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd i en offentlig organisation, med krisberedskap och krisledning (civilt försvar) från statlig eller kommunal förvaltning.
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt säkerhetsarbete inom vården. Erfarenhet av arbete med signalskydd och arbete med säkerhetsskyddade upphandlingar.
 • Erfarenhet av standardiserade ledningssystem och arbete i verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning.

Övrigt:
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomförs på slutkandidat enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas.

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

 

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Senior säkerhetshandläggare till Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset