halsojobb.se

-->
Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision ”Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. Vår tematiska organisation baseras på patientflöden,som följer patientens väg genom vården.

I Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation är Tema Kvinnohälsa ett av sju teman. Inom Tema Kvinnohälsa finns medicinska enheten Gynekologi och Reproduktionsmedicin som i huvudsak är förlagda till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Flera av verksamheterna inom medicinska enheten är nationellt och internationellt ledande.

Inom medicinska enheten arbetar cirka 150 medarbetare och vi har grupperat patienterna i två patientflöden; Gynekologi och Reproduktionsmedicin.

Vi söker nu en sektionschef som ska leda vår verksamhet inom Patientflöde Reproduktionsmedicin.

Vi erbjuder
Dig en möjlighet att vara med och leda dagens verksamhet som sektionschef för reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset. Som sektionschef för Reproduktionsmedicin får du möjlighet att leda och utveckla vården för patienter inom Reproduktionsmedicin.

Verksamheten omfattar i huvudsak patienter i behov av högspecialiserad IVF/ICSI behanding, l fertilitetsbevarande åtgärder, PGD och donationsbehandling. Mottagningen för gynekologisk endokrinologi på Karolinska Solna ingår även i uppdraget som sektionschef reproduktionsmedicin.

Om tjänsten
Som sektionschef utformar och resurssätter du specialistområdet med de kompetenser som patientgrupperna är i behov av och styr arbetet i samarbete med Omvårdnaschef (OVC), laboratoriechef och övriga kollegor i patientflödet. Reproduktionsmedicin har nära samarbete med andra specialiteter såsom genetiker, androloger och gynekologer.

Reproduktionsmedicin har cirka 40 personer anställda, läkare, barnmorskor, embryologer, kuratorer och administratörer. Vi arbetar i team kring våra patientgrupper.

Reproduktionsmedicin är certifierat enligt DNV, ackrediterat enligt Swedac och kan erbjuda subspecialisering inom reproduktionsmedicin (ESHRE/EBCOG).

Som sektionschef förväntas du att arbeta delar av din tid som chef och delar av din tid kliniskt. Sektionschefen har även ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet och produktion), forskning och utbildning, samt för ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Du rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Dig som har god akademisk kompetens samt gärna har erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete. Du är legitimerad läkare och har specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Vidare har du tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och inspirera andra.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt äger ett engagemang för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev

2. CV

3. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Tema Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden och med nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin.

Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå. Vi arbetar i team både på vårdgolvet och i ledningen. Temat har cirka 650 medarbetare. 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på våra hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Sektionschef till Reproduktionsmedicin

Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

Dela detta jobb