halsojobb.se

-->

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Solna

Ort
Utgår

2020-06-07

Ansök nu

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Solna

Välkommen till oss!

Vi erbjuder en mycket viktig ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus. Som sektionschef kommer du att ha ansvar för att leda den dagliga verksamheten samt till att bidra till att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI).

Funktion PMI är Karolinska Universitetssjukhusets samlade organisation för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna samt högspecialiserad smärtvård. Genom högkvalitativ och innovativ vård i nära samverkan med sjukhusets övriga verksamheter och som kopplats till välintegrerade resurser för experimentell och klinisk forskning samt utbildning tillsammans med Karolinska Institutet, bidrar PMI med högspecialiserad kompetens och avancerad metodik och säker behandling för dagens och morgondagens patienter. Här blir du en viktig del av en internationellt och nationellt ledande verksamhet i ständig utveckling.

Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solna är en verksamhet med drygt 450 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för anestesi, operation samt pre och postopsverksamhet för patienter som genomgår akut kirurgi, obstetrik, kärlkirurgi, ortopedi, abdominell kirurgi och högspecialiserad ÖNH-kirurgi med inriktning mot cancer. Här bedrivs också högspecialiserad neuroanestesi och operation och interventionella procedurer för vilka Karolinska är ensamutförare i Regionen.

Trauma och högspecialiserad robotkirurgisk verksamhet är ett starkt utvecklings- och innovationsområde inom Karolinska Universitetssjukhuset och utgör en central del av verksamheten inom enheten. Enheten är nationellt och internationellt ledande inom perioperativ medicinsk forskning och i utvecklandet av traumavård, vilket sker i nära samarbete med motsvarande verksamhet vid Karolinska Institutet. Enheten driver medicinsk-teknisk utveckling inom avancerad non-invasiv optimering och monitorering av respiration och cirkulation. Enheten står för en dominerande andel av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Perioperativ Medicin och Intensivvård inom Region Stockholm och är tillsammans med övriga medicinska enheter inom PMI den största utbildningsplattformen för ST-läkare inom landet.

Om tjänsten
Då vår sedan flera år mycket uppskattade sektionschef kommer att fokusera på sitt omfattande forskningsuppdrag söker vi nu hennes ersättare. Sektionschefsansvaret innefattar Akut-, trauma-, obstetrik-, kärl- och abdominell operation samt öppenvårdsoperation. Som sektionschef leder du sektionen och har ett samlat ansvar för vårduppdraget, ekonomin samt dina medarbetare. Du förväntas även bidra till att sektionen uppfyller sina uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning i linje med Karolinskas universitetssjukvårdsuppdrag.

Du kommer arbeta tätt tillsammans med verksamhetschef, vårdenhetscheferna och sektionschef ME Perioperativ Medicin Solna. Du kommer att vara förstalinjechef för cirka 24 läkare och även för administrativ personal.

Som sektionschef förväntas du vara närvarande i det dagliga kliniska arbetet och tillsammans med vårdenhetschefer, omvårdnadschefer samt sektionsområdesansvariga och medarbetare leda sektionen mot dess mål. Klinisk tjänstgöring är en självklar del av uppdraget. Som sektionschef förväntas du ha ett holistiskt förhållningssätt och samarbeta tätt med övriga sektionschefer både inom den egna enheten samt hela PMI samt relevanta teman. Du rapporterar till verksamhetschef.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker dig som har en bred och gedigen klinisk erfarenhet och är beredd att vara kliniskt aktiv. Du har en mycket god akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och undervisning. Företrädesvis är du disputerad. Du har tidigare varit verksam som ledare i en stor och komplex organisation och har erfarenhet av att verka i nationella sammanhang inom, för rollen, relevanta områden.

För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en handlingskraftig och kommunikativ ledare med förmåga att se helheten, och ha förmåga organisera ditt arbete enligt tydliga processer. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig. Du förväntas därtill vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Varmt välkommen att söka!

Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

  1. Personligt brev  
  2. CV
  3. Övriga bilagor
  4. Genomförda tester (MAP och Matrigma) 

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset