halsojobb.se

Sektionschef till Luftvägskirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Ort
Kategorier
Utgår

2021-09-22

Ansök nu

Sektionschef till Luftvägskirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vi arbetar på Karolinska enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar. Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas

Vi söker nu en Sektionschef till sektion Luftvägskirurgi som ingår i Medicinsk enhet ÖNH med verksamhet i Huddinge, Solna, Rosenlund och Danderyd. Du som chef kommer att ha din huvudplacering i Solna men även viss verksamhet på Huddinge och Danderyd.

Om tjänsten
Som sektionschef utformar och resurssätter du med kompetenser utifrån patienternas behov. Du har cirka 8 underställda läkare för vilka du har direkt personalansvar.

Sektionen fokuserar på mottagning och kirurgi gällande avancerad mjukdelskirurgi och luftvägskirurgi på barn och vuxna. Dock är alla läkare inom enheten även verksamma inom det allmänna uppdraget vilket innefattar akut verksamhet, jourtjänstgöring, utbildning, ansvar för tracheostomier samt verksamhet på avdelningen.

Du har ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team. Du förväntas delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att optimera flödena inom vårdkedjan och skapa mesta möjliga värde för patienterna. I uppdraget ingår ansvar för omvärldsbevakning för perspektiv i form av kunskap om ”best practice” och innovationsinitiativ inom den egna verksamheten. I detta uppdrag ingår även att ta ansvar och beslut om vissa mer övergripande frågor och uppdrag rörande den Solna-enhetens verksamhet, även utanför sektionens specifika uppdrag.

Du har ansvar för kompetensutveckling inom sektionen. Du motiverar och engagerar dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras. Du har egen budget och produktionsuppdrag. Vidare har du även ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/ kvalitet och produktion), forskning och utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö utifrån uppdrag från verksamhetschef.

Uppdraget omfattar 40% tjänst som chef och övrig som kliniskt verksam läkare och du rapporterar direkt till verksamhetschefen.

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att fastställa budget och produktionsplanering för sektionen, samt följa upp detta. Du har även ansvar för:

  • att leda det interprofessionella och interdisciplinära teamet, (patientflödets ledningsgrupp) kring ett antal patientgrupper i utvecklings- och förbättringsarbetet för att optimera flödena för dessa patientgrupper

  • kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet

  • att ha ett nära samarbete med omvårdnadsorganisationen och andra sektionschefer för att optimera flödena

  • att organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt inom hela patientflödet

  • att medarbetarna inom patientflödet får de förutsättningar som krävs för att driva arbetet och prioritera resurser där så krävs

  • att utveckla det integrerade vård-/Forsknings- och utbildningsuppdraget för den aktuella patientgruppen/-erna

  • patientflödesteamets arbete och för att internt och externt representera Karolinska Universitetssjukhuset gällande aktuella patientgrupperna.

Vi söker
Dig som är en handlingskraftig och driven ledare med lyhördhet för patientgruppernas behov. Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten. Du är en inspirerande och duktig ledare som har erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team. Du förväntas vara ett föredöme, visar personlig omtanke och motiverar och inspirerar dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Kvalifikationer
Krav: läkare med specialistbevis inom ÖNH och som har mycket god akademisk kompetens, och erfarenhet av forskning och undervisning. Du har en djup specialistkompetens för patientflödet, relevanta kunskapsområden och arbetar aktivt i det kliniska arbetet med patientgrupperna.

Meriterande: vi ser gärna att du är disputerad, om inte ser vi att du har en pågående forskning med en planerad disputation inom närmaste åren.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna. Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron, näsa, hals, hörsel och balans samt Transplantation).

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnadsämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten och vi är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer här(öppnas i nytt fönster)

Fackliga representanter

Namn

Läkarföreningen

Telefon
lakarforeningen.karolinska@sll.se

Dela detta jobb

Sektionschef till Luftvägskirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset