halsojobb.se

Äldreboenden, hemsjukvård och joursjukvård samt omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning

Har du arbetat som sjuksköterska tidigare och har svensk legitimation? Är du intresserad av att reaktivera dina kunskaper för att börja arbeta inom kommunal vård och omsorg? Då har du möjligheten att göra det med studielön i samband med anställning hos oss.

Uppsala Universitet startar en reaktiveringskurs för sjuksköterskor med svensk legitimation som vill arbeta inom vård och omsorg igen. Under tiden du reaktivera dina kunskaper erbjuder Uppsala kommun studielön. Erbjudandet gäller medarbetare inom Uppsala kommun och sjuksköterskor som får anställning hos oss på omsorgsförvaltningen eller äldreförvaltningen i samband med utbildningen.

Sök utbildningen via Uppsala universitet
Uppsala universitets kurs startar 8 juni och riktar sig till legitimerade sjuksköterskor som i dagsläget inte arbetar inom vård och omsorg. Kursen pågår under två veckor och omfattar tre högskolepoäng. Syftet med utbildningen är att underlätta steget tillbaka till yrket. Kursen kommer att fokusera på att ge grundläggande kompetens men också ett visst skräddarsytt innehåll så att det passar sjuksköterskor med olika behov av reaktivering.

Ansökan till utbildningen skickas in via antagning.se (https://www.antagning.se/se/search?period=8&freeText=reaktivering&semesterPart=0). Kursen heter Reaktiveringskurs för legitimerade sjuksköterskor.

Skicka in en ansökan till oss
Är du intresserad av att ta del av Uppsala kommuns erbjudande om studier och anställning söker du först kursen via Uppsala universitet och skickar därefter in en ansökan till oss. Du ska ha en utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska.

I din ansökan anger du vilken verksamhet du vill arbeta inom efter avslutad utbildning: äldreförvaltningens äldreboenden, hemsjukvård eller joursjukvård alternativt omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Upplysningar
Har du frågor om våra verksamheter, kontakta:
Jenny Wallén, verksamhetschef hemsjukvården, 018-727 16 30
Zoya Khosravi, verksamhetschef joursjukvården, 018-727 76 45
Monica Södergård, områdeschef äldreboenden, 018-727 43 52
Elisabeth Ramén, verksamhetschef omsorgsförvaltningen, 018-727 84 29
Annika Norstedt, verksamhetschef omsorgsförvaltningen, 018-727 88 16

Facklig företrädare:
Vårdförbundet äldreförvaltningen, Maria Sundbrant, 018-727 67 41 eller Julia Vetterberg, 018-727 88 71
Vårdförbundet omsorgsförvaltningen, Ida Baglien 018-727 84 27 eller Marie-Louise Öberg 018-727 84 96

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 72 18

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer.

Välkommen till omsorgsförvaltningen. Tillsammans med oss jobbar du för att personer med olika former av funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för dessa personer och grupper. I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att utreda enskilda behov, men också verksamhetsuppföljning och långsiktig planering. Här finns tre uppdrag: systemledning, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Mer information om våra organisationer hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Reaktiveringskurs för sjuksköterskor

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2020-06-22

Ansök nu

Dela detta jobb