halsojobb.se

Psykolog till Rågsveds grundskola och Östbergaskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2021-04-15

Ansök nu

Psykolog till Rågsveds grundskola och Östbergaskolan

Beskrivning
Nu har du chans att arbeta på två fantastiska skolor i södra Stockholm! Rågsveds grundskola är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 270 elever. Vi har även grundsärskola årskurs F-9. Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen och våra arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan har hög personaltäthet vilket bidrar till trygghet och lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever för att de ska ges möjlighet att nå sina personliga mål i livet och vara väl förberedda inför vidare studier och yrkesutbildningar. Skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal, vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår. Eleverna erbjuds minst 60 min rörelse varje dag. Läs gärna mer på www.ragsvedsgrundskola.stockholm.se

Östbergaskolan är en F-6-skola som till hösten blir ca 230 elever. Skolan växer och ska vara ett självklart val för elever i området. Skolan befinner sig i ett starkt utvecklingsskede där mycket händer såväl pedagogiskt som med avseende på lokaler, inventarier och utemiljö. Skolan är lugnt och trivsamt belägen på Östbergahöjden, strax söder om Årsta, med fräscha och ändamålsenliga lokaler och nära till natur och parkområden. På Östbergaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund. Läs gärna mer på www.ostbergaskolan.stockholm.se

Rågsveds grundskola och Östbergaskolan har ett gott samarbete och hög grad av flexibilitet mellan varandra.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är totalt 90% uppdelad på två skolor där du arbetar 50% på Rågsveds grundskola och 40% på Östbergaskolan. Du ingår i skolornas elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Som skolpsykolog deltar du i elevhälsans arbete tillsammans med rektor, biträdande rektor och övriga professioner i elevhälsoteamet. Du träffar skolans elever och personal och i din tjänst ingår handledning för de pedagogiska arbetslagen, för elevassistenter och för specialpedagoger. Som en del av skolans elevhälsoteam förväntas du:

  • Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.

  • Bidra med kunskap om psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever och vårdnadshavare.

  • Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa, samt ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

  • På rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

  • Vara flexibel i din roll och öppen för samarbete med skolans pedagoger.

  • I samråd med pedagoger auskultera individer och grupper.

Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med utrednings- och handledningserfarenhet. Du är en god organisatör och initiativtagare och är van vid att hålla många bollar i luften. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och du kan bidra med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbetet. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, och ser fördelen med lagarbete. Du behöver ha personlig mognad och god samarbetsförmåga med såväl arbetskamrater som elever och föräldrar.

Meriterande om du har god kännedom om skolans lagar och förordningar så som skollagen och läroplanen.

Som skolpsykolog har du kontakt med elevhälsans professionsstöd i staden. Enheten erbjuder stöd- och utbildningsinsatser till bl.a. psykologer genom konsultation, handledning och kompetensutveckling löpande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att agera professionellt och med hög integritet.

Övrigt:
Som psykolog hos oss är du en av drygt 60 kunniga psykologer som arbetar inom Stockholms Stads skolor. Din anställning är placerad på skolan medan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar för den del av ditt arbete som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, liksom professionsstöd till dig som psykolog, organiseras centralt. Detta i form av processer och rutiner som stöd för psykologens arbete samt gemensam kompetensutveckling, handledning och professionellt kunskapsutbyte.

Villkor
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Psykolog till Rågsveds grundskola och Östbergaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen