halsojobb.se

logga

Psykiatriker till Sandviken

Företag Instacura AB
Ort
Utgår

2021-06-30

Ansök nu

Psykiatriker till Sandviken

Behov:
Vecka 18-26

Arbetstid:
Tisdag-torsdag 08:00 – 17:00

Ändrade arbetstider v19 Måndag-onsdag kl. 08.00-17:00

Mottagningen erbjuder insatser på specialistnivå där psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, svåra ångesttillstånd och ADHD samt psykossjukdomar utreds och behandlas. Inom region Gävleborg är primärvården första linjens psykiatri som förväntas hantera lindriga till måttliga psykiatriska tillstånd. Specialisterna på mottagningen utför de mest läkarspecifika uppgifterna såsom diagnostik, läkemedelsbehandling, akuta bedömningar och upprättande av vårdplan tillsammans med teamet. Viss handledning i den kliniska vardagen kopplat till ST- och AT-läkare ingår i uppdraget.

Arbetsuppgifter: 
Detta uppdrag är specifikt riktat till psykiatrisk diagnostik samt centralstimulantiabehandling. Mottagningens diagnostikprocess har ett tydligt och strukturerat upplägg. Diagnostiken bygger på; anamnes från patienten och närstående, annan tillgänglig journaldokumentation, basprover, drogscreening, bedömning av status och funktionsnivå semistrukturerad intervju med stöd av MINI. De fördjupade utredningarna kan innefatta arbetsterapeutisk bedömning, begåvningsbedömning, fördjupad barndomsanamnes intervjuer med stöd av DIVA, SCID II och IDA. Som specialistläkare i teamet utför du intervjuer, sammanfattar alla underlag samt uppdaterar patientens vårdplan med en behandlingsrekommendation som ska vara samstämmig med mottagningens nivåstrukturerade upplägg och gällande vårdprogram som utgår ifrån nationella riktlinjer. Vidare ingår bedömning och utfärdande av eventuellt läkarintyg för sjukskrivning. Som läkare i mottagningens CS-team ingår insättning av CS-preparat för nydiagnostiserade patienter med ADHD/ADD, årsbesök av redan aktuella CS-patienter samt deltagande vid behandlingskonferens i CS-teamet en gång i veckan.

Produktionskrav:
Läkare på mottagningen arbetar med ”öppen tidbok” och förväntas ha 4-7 besök per dag beroende på besökets karaktär. Vi arbetar med differentierade tider vilket betyder olika tidslängd för olika typer av besök, diagnostik och diagnostikavslut har längre tid avsatt än en vanlig medicinsk uppföljning. Ett ”normalbesök” bokas 45 min med 15 min administrativ tid. Vid uteblivande kan annan typ av ärende komma att bokas med kort varsel så som bedömning och ställningstagande inför sjukskrivning eller annan medicinsk uppföljning alternativt telefonuppföljningar.

• Minst 5 års erfarenhet som specialistläkare inom specialistpsykiatrin
• Uppdraget kräver inläsning av mottagningens vårdprogram samt följsamhet till vårt inarbetade upplägg för diagnostik.
• Dokumenterad skicklighet kopplat till modern och strukturerad diagnostik inom specialist psykiatri enligt vad som omnämns ovan, viket innebär erfarenhet av MINI, DIVA, SCID II och IDA. • God kunskap inom området försäkringsmedicin, rehab planering och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Jourtjänstgöring:
Kan förekomma.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri

Journalsystem:
Melior

Dela detta jobb

logga
Psykiatriker till Sandviken

Instacura AB