halsojobb.se

Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.

För mer information om Vaxholm:
http://www.vaxholm.se

Tjänsten ska fungera som en brygga mellan barn och ungdom på socialförvaltningen och enheten för samverkan och stöd på utbildningsförvaltningen. Fokus på samverkan ska vara att underlätta förståelsen förvaltningarna mellan och öka kompetensspridningen mellan de olika verksamheterna. Tjänsten är en resursökning för att förstärka socialtjänstens förebyggande och åtgärdande insatser för barn och unga i riskzonen.

Uppdraget innefattar att ansvara för en utvecklad samverkan med verksamheterna inom utbildningsförvaltningen i samarbete med enhetschefen för samverkan och stöd. Inom uppdraget ryms även att utifrån en kartläggning av befintliga samverkansstrukturer och tidiga insatser, ta fram förslag på nya, gemensamma, behovsanpassade insatser i samverkan med befintliga verksamheter.

Ett av målen för samverkan är samordnade tidiga insatser för barn i riskzonen. För de barn och unga som identifieras som hemmasittare ska resursen arbeta med det samverkansteam som ska ge stöd till skolorna i deras arbete med elever med mycket hög och komplex skolfrånvaro.

Satsningen är en del av en övergripande och långsiktig strategi för ett likvärdigt, hälsofrämjande och rättssäkert barn- och elevhälsoarbete i Vaxholms stad.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är en visstidsanställning med placering hos socialförvaltningen, avdelningen för myndighetsutövning. Du rapporterar till myndighetschefen för socialtjänsten och enhetschefen för samverkan och stöd på utbildningsförvaltningen. I din roll ska du representera socialtjänsten i samverkansstrukturer för barn och unga i Vaxholm och delta i samverkansteamet; elevhälsoteam i skolorna; barnhälsa för förskolorna; övergångar åk 6 åk 7; familjecentrum för föräldrastöd- och utbildning. En viktig del av uppdraget kommer handla om information och kompetensutveckling till personal i förskolor och skolor om socialtjänstens uppdrag och ansvar. Samt övrigt som kan anses ligga inom ramen för arbetsbeskrivningen. Du kommer ges stora möjligheter att påverka ditt arbete och stadens utveckling inom området.

Målsättningar som du ska jobba mot:

• Vaxholms stad har en utvecklad samverkansstruktur med arbetsmodeller för tidiga insatser för barn och unga i Vaxholm
• Enheten för barn och ungdom har en ökad operativ representation i de samverkansstrukturer som finns i Vaxholm för att samordna tidiga insatser för barn och unga
• All personal i förskola och grundskola har kännedom om socialtjänstens uppdrag och ansvar i arbetet med barn och unga
• Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen ska i samverkan arbeta fram behovsanpassade tidiga insatser.

I arbetet ingår det att:
• Planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla aktiviteter och projekt.
• Samarbeta med övriga samhället, t ex ideella föreningar och idrottsklubbar.
• Ansöka om statsbidrag

Tjänsten är en visstidsanställning under perioden 2020-09-01 -- 2021-08-31 med eventuell möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
• Du är socionom

Erfarenhet:
• Myndighetsutövning inom socialtjänsten - barn och ungdom
• Deltagande i projekt på strategisk nivå
• Olika former av samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen

Egenskaper:
• Du behöver vara nyfiken, driven och lösningsfokuserad
• Du tycker om att samverka, tar initiativ och ser möjligheter
• Du har ett innovativt och utvecklingsinriktat tankesätt.
• Du behöver vara flexibel och ha förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Det är meriterande om du har kunskap om sociala verksamheter samt kommunal/statlig myndighetsutövning och/eller har ett befintligt nätverk i Vaxholm.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Då tjänsten innebär kontakter med barn och ungdomar krävs utdrag ur Polisens belastningsregister vid anställning.

ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan via länk i annons, vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Urvalet kommer att ske löpande.

Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Logo

Projektansvarig för samverkan mellan förvaltningar

Företag Vaxholms stad
Ort
Utgår

2020-06-07

Ansök nu

Dela detta jobb