halsojobb.se

-->

Överläkartjänst inom Cellterapier och Allogen stamcellstransplantation

Ort
Utgår

2019-12-11

Ansök nu

Överläkartjänst inom Cellterapier och Allogen stamcellstransplantation

 

Vi erbjuder
Vi söker dig som vill vara med i frontlinjen i att utveckla blod och stamcellstranplantation samt immunologiska cellulär terapi. Vi ger en individ anpassad cellterapi av högsta nationell/internationell standard. Vi vårdar vuxen, barn och ungdomar som behöver stamcellstransplantation eller annan typ av cellulär terapi inom hematologisk och solid cancer, benmärgsvikt, svåra immunbristsjukdomar och medfödda metaboliska sjukdomar. Enheten är accrediterad enligt JACIE och är en verksamhet inom Tema Cancer och ligger i Huddinge.

Om tjänsten
Du arbetar med olika behandlingsformer så som cytostatikabehandling, radioterapi, cellulär terapi, infektionsbehandling och immunhämmande läkemedel samt polikliniskt uppföljning vilket kräver kunskaper och erfarenhet om invertes medicin, hematologi och allogen stamcellstransplantation.
Du hantera huvudsaklig vuxen patienter men vid behov på vårdavdelningen CAST är du med i akuta behandlingen av våra barn- och ungdomspatienter. Vi jobbar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare.  
Hos oss är patienten alltid först. I tjänsten ingår bakjourstjänstgöring.
Anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset innebär att man deltar i undervisning av såväl blivande läkare som andra yrkesgrupper. Forskning är en integrerad del av verksamheten och du förväntas delta och leda i olika prekliniska och kliniska studier.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning i hematologi. Du blir anställd som överläkare vid CAST och har ett särkilt ansvar för patienterna under akut behandlingstid och långtidsuppföljningsperioden.
För en överläkarbefattning vid Karolinska Universitetsjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring inom specialiteten med definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde samt dokumenterad undervisning- och handledarmeriter.
Erfarenhet och utbildning av administrativa uppdrag samt undervisning är meriterande.
Du har stort intresse för vård- och behandlingsarbete,klinisk forskning och undervisning.
Vi söker dig som är analytisk och initiativtagande och med god samarbetsförmåga med struktur. Vi sätter stort värde på erfarenhet av att leda arbetsgrupper,kreativitet och empatisk förmåga.Framgång i arbetet kräver erfarenhet med allogen stam cells transplantation.
För oss är det viktigt att du delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar ANSVAR - MEDMÄSKLIGHET - HELHETSSYN, samt vill jobba i en miljö där vi möter varandra med respekt och omtanke.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialist kompetens i hematologi. Disputerad. Minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i specialiteten. Definierat medicinsk ansvar– och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. Tidigare forskning och undervisning är mycket meriterande.

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Överläkartjänst inom Cellterapier och Allogen stamcellstransplantation

Karolinska Universitetssjukhuset