halsojobb.se

Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och fortsätta utveckla omvårdnad inom tema ARM!

Som omvårdnadsansvarig har du ett stödjande ansvar att bereda möjligheter för omvårdnadsutveckling, -utbildning, och -forskning inom Omvårdnadsområdet. I uppdraget ingår även ett ansvar för att bereda goda möjligheter för klinisk forskning samt utbildning inom den slutenvårds- och/eller öppenvårdsresurs som omvårdnadsuppdraget inom temat omfattar.
Du är ett stöd till verksamhetschefen för omvårdnadsområdet och omvårdnadschefer inom vårdutveckling och omvårdnadsforskning och säkerställer övergripande kompetens och kompetensutveckling av omvårdnadspersonalen inom
omvårdnadsområdet inom professionsämnet. Du har även som uppdrag att identifiera ny kunskap rörande omvårdnad, koordinera rutiner och riktlinjer samt säkerställa att kunskapen omsätts i praktik och kommer patienten till godo.

Du kommer att bistå Biträdande Universitetssjuksköterskorna på enheterna med att identifiera, stötta i genomförandet och följa upp på utbildnings-, utvecklings- och forskningsarbete ur ett omvårdnadsperspektiv samt säkerställa att omvårdnad är en integrerad del av FoU-aktiviteter kring patientgrupperna.
 

Om tjänsten

Som omvårdnadsansvarig inom Omvårdnadsområdet har du ett sammanhållet stödjande ansvar för att bereda möjlighet till forskning, utbildning, utveckling och innovation relaterat till omvårdnadsverksamheten inom temat. Detta sker i samarbete med andra OVA inom temat, OVC och Biträdande Universitetssjuksköterskor inom Omvårdnadsområdet. Du har även som uppdrag att bistå Verksamhetschefen för omvårdnadsområdet gällande utvecklande av specialistkompetenser samt handleda och ge stöd till Biträdande Universitetssjuksköterskor inom Omvårdnadsområdet.

Du rapporterar direkt till Verksamhetschef för Omvårdnadsområdet och bistår denne i frågor gällande omvårdnad och deltar även i Omvårdnadsområdets ledningsgrupp. Du förväntas även tillföra verksamheten aktiviteter som stärker och lyfter omvårdnadsperspektivet i det tvärprofessionella samarbetet och inom akademin. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara i verksamheterna i patientnära vård. I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring som sjuksköterska på enheterna efter överenskommelse.

Omvårdnadsområde Solna består av sex vårdenheter: Intensivakut, Akutvård, Intermediärvård, Trauma, Rekonstruktiv ortopedi och mottagning. Området träffar patienten i flera delar av dennes resa genom vården varför arbete med en sammanhållen vårdprocess är av stor vikt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

 

Vi söker

Vi söker dig som har en mycket god akademisk kompetens. Det innebär att du bör vara disputerad (doktors- eller licentiatexamen), vara registrerad som doktorand eller doktorandregistrering är planerad att ske inom ett år.  Du har ett strategiskt perspektiv vad gäller omvårdnadsutveckling, -utbildning och kompetensutveckling och har även gedigna kliniska kunskaper gällande omvårdnad av temats patientgrupper. Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.
Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig. 

 

Kvalifikationer

Krav: legitimerad sjuksköterska med god akademisk kompetens (slutförd eller pågående/planerad forskarutbildning). Du ska ha flera års erfarenhet av klinisk tjänstgöring och vilja fortsätta arbeta patientnära. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande: Vana av att leda och arbetsleda medarbetare i projekt, arbeta med PDSA och goda kunskaper inom implementeringsarbete.

 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1. Personligt brev

2. CV

3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)

- Yrkeslegitimation

- Bevis om specialistkompetens

- Bevis om medicine doktorsexamen

- Bevis om docentur

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret. 

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) och en vårdadministrativ enhet. Tema Akut och reparativ medicin fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagande av den akut sjuka patienten samt högspecialiserad vård. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning inom dessa områden.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

 

Omvårdnadsansvarig (OVA) till Omvårdnadsområde Solna, Tema Akut och Reparativ Medicin

Ort
Kategorier
Utgår

2020-11-01

Ansök nu

Dela detta jobb