halsojobb.se

Omsorgsassistenter

Om tjänsten
Vi söker nu medarbetare till en gruppbostad samt en servicebostad inom verksamhetsområde funktionsstöd vuxen. Du ska genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet kan bland annat innehålla stöd i vardagssysslor samt struktur i det dagliga livet. Arbetet innebär också personlig omsorg, stöd till sociala kontakter och en aktiv fritid. Arbetstiderna är förlagda till dag/kväll/natt och helg. Vi arbetar med årsarbetstid och har heltid som norm. 

Smedås är en gruppbostad där det bor enskilda individer med varierande behov av stöd i sin vardag vilket innebär ett flexibelt arbete med omställningar i arbetet utifrån individens behov. Boendet verkställer också beslut om daglig verksamhet för vissa individer som då utgår från bostaden. Vikt kommer att läggas vid erfarenhet av bemötande och förebyggande insatser vid olika typer av utmanande beteenden.  

Team 16 är en servicebostad där det bor enskilda individer med varierande behov vilket innebär ett flexibelt arbete, omställning kan behöva göras snabbt utifrån hur situationen för den enskilde förändras. Team 16 verkställer också beslut om boendestöd, där det ofta krävs motiverande arbete. Vikt kommer att läggas vid kunskap inom intellektuella funktionsnedsättningar samt autismspektrumtillstånd. 

Ange gärna i din ansökan i det fall du är intresserad gruppbostaden alternativt servicebostaden. Om båda arbetsplatserna är intressanta för dig behöver du inte ange det.

Din profil
Vi söker dig som är omsorgsassistent (utbildning motsvarande undersköterska eller barn/fritid) eller har en högskoleutbildning som vi bedömer som relevant inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Meriterande är kunskap kring autismspektrum tillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar och tydliggörande pedagogik. Vi söker dig som är stabil, trygg och säker i din yrkesroll. Genom ett gott bemötande och god kommunikation skapar vi förtroendefulla relationer och samarbeten. Du behöver ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. 
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. 

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

På socialförvaltningen arbetar vi med den tydliga visionen "I ett Kalmar för alla är vi en av Sveriges bästa socialtjänster där alla vill jobba". Vårt uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi har en uttalad ambition om att hela tiden förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför processorienterat så att de vi finns till för, ska få sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet.

Dela detta jobb

Omsorgsassistenter

Kalmar kommun - Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen