halsojobb.se

Handikappföreningarna i Uppsala kommun (HSO) söker en ombudsman 100%.
 
Handikappföreningarna i Uppsala kommun
Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO Uppsala kommun är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning i Uppsala kommun. HSO Uppsala kommun bildades 1984 och har i dagsläget 28 medlemsföreningar med ett sammanlagt medlemsantal på ca 6 000 medlemmar. HSO Uppsala kommun arbetar med att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, media och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar. Vi är en del av Funktionsrätt Sverige.
Några av de områden HSO samverkar kring är bemötande, myndighetsutövning, fysisk, kognitiv  och kommunikativ tillgänglighet, hjälpmedel, färdtjänst, skola, kultur- och fritid och delaktighet. Allt i syfte att göra Uppsala till en kommun för alla.
Vi söker nu en ombudsman på i första hand på 100% (annan tjänstgöringstid kan diskuteras). Tjänsten är placerad i Uppsala. Kollektivavtal från KFO unionen/idéella föreningar finns.
 
I din tjänst ingår bland annat
- Att ansvara för att utveckla en dialog mellan funktionsrättsföreningarna i Uppsala sinsemellan och mellan HSO och Uppsala kommun.
- Att skapa hållbara strukturer för kommunikation internt och externt gentemot Uppsala Kommun
- Att i samråd med HSOs styrelse och medlemsföreningarna konkretisera prioriterade områden och frågor.
- Att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av olika typer av möten, konferenser, aktiviteter inom ramen för arbetet.
- Att ta fram effektiva former för kunskaps- och resultatspridning.
- Att påverka politiker och tjänstepersoner för att tillsammans driva processer framåt.
- Att du är HSOs kontakt utåt, vilket kan innebära uttalanden i media.
- Att arbete på kvällstid och helger förekommer.


Kvalifikationer
- Du bör ha en eftergymnasial utbildning eller annan för tjänsten relevant utbildning.
- Tjänsten innebär både att du kan arbeta mycket självständigt och att du kan samarbeta bra med andra.
- Du ska ha erfarenhet av att bo och leva i Uppsala.
- Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom idéell sektor.
- Du har god kännedom om kommunal styrning och organisation.
- Du är en god kommunikatör som självständigt kan ta fram och omsätta strategier till operativ
verksamhet.
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Kunskaper i andra språk är meriterande.
- Erfarenhet av att söka medel och driva projekt är meriterande.
- Egen erfarenhet av funktionsnedsättning, antingen själv eller som närstående, är meriterande.
- Juridisk kompetens är meriterande.
- I arbetet finns ofta behov av snabba insatser, därför krävs att du är flexibel och tycker om att jobba i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och dina ambitioner.


Tillträde: Enligt överenskommelse


Uppdragsgivare: HSO Uppsala kommun


Upplysningar
Kollektivavtal finns mellan KFO och Unionen, område ideella föreningar. För information om tjänsten kontakta Fredrik Larsson tel. 070 1750478 eller Astrid Mäkitalo tel. 070 2166494.


Ansökan:
Ansökan med löneanspråk måste vara oss till handa senast 1 december 2019.
Ansökan kan skickas in via e-post: ombudsman@c.hso.se

Logo

Ombudsman till Handikappföreningarna i Uppsala kommun

Företag Uppsala kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-12-01

Ansök nu

Dela detta jobb