halsojobb.se

-->

Nuklearmedicin söker radiolog med placering i Huddinge

Ort
Utgår

2019-11-22

Ansök nu

Nuklearmedicin söker radiolog med placering i Huddinge

 

Vi erbjuder
Ansvaret för bildgivande diagnostik och fysiologi är vid sjukhuset samlat inom Bild och Funktion. Bild och funktion ansvarar även för att tillföra sjukhuset kompetens inom medicinsk strålningsfysik samt för samordning av strålsäkerhetsarbetet inom samtliga verksamheter med strålning.

Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin är ett funktionsområde inom Bild och funktion med ansvar inom nämnda områden. Givet vårt högspecialiserade uppdrag lägger vi stor kraft på kompetensutveckling av våra medarbetare.

Om tjänsten
Nuklearmedicin på Karolinska universitetssjukhuset befinner sig i en expansiv fas. Verksamheten bedrivs både i Huddinge och Solna. Nuklearmedicin i Huddinge har hybrida utrustningar i form av 2 PET/CT och 2 SPECT/CT. Nuklearmedicin i Solna har förutom 3 PET/CT och 2 SPECT/CT också driftansvar för en PET/MR. Sjukhusets nya radiofarmacianläggning har goda möjligheter för produktion av ett stort utbud av radiofarmaka för avbildning med enkelfotondiagnostik och PET kamera.

Nuklearmedicin i Huddinge har, förutom de breda onkologiska undersökningarna, inriktning mot diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar samt inflammation/infektion.

Oavsett frågeställning strävar vi efter att utnyttja hybridkamerornas fulla potential och ha ett integrerat utredningsflöde med sjukhusets radiologiska verksamheter. Läkare anställda inom Nuklearmedicin, IRÅ har sin bakgrund i radiologin vilket vi ser som en förutsättning för de arbetssätt vi utvecklat.

Läkare, sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor driver tillsammans forskningsprojekt inom ett flertal områden, ofta i nära samarbete med neurogeriatrik, neurologi, onkologi, radiokemi, radiologi samt övriga remitterande kliniker.

Som en naturlig del av arbetet ingår i läkaruppdraget förutom granskning av undersökningar även metodansvar och metodutveckling. Handledning av randande ST-läkare ingår i arbetsuppgifterna.

Vi söker
Dig som är engagerad och tydlig i ditt medarbetarskap och har god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

  • Legitimerad läkare med specialistutbildning inom neuroradiologi med goda kunskaper och erfarenhet av radiologi inom buk, thorax eller ÖNH.
  • Om du har dubbelspecialisering inom Nuklearmedicin är det meriterande. I fall nuklearmedicinsk dubbelspecialisering saknas tar vi gemensamt fram en utbildningsplan för att erhålla specialistkompetens inom nuklearmedicin.
  • Forskningserfarenhet, helst med nuklearmedicinsk inriktning, samt undervisningserfarenhet är också meriterande.
  • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Varmt välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

 

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

 

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Nuklearmedicin söker radiolog med placering i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset