halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Psykiatrin på Gotland, som ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, är belägen i Visby men har hela öns invånare i sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och till invånarantalet, relativt litet men samtidigt medför ö-läget att psykiatrin måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Verksamheten tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, medicinsk beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård och har sammantaget omkring 140 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Mottagningssamordnaren har ett uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen samordna det dagliga patientarbetet.

Mottagningssamordnaren ansvarar för och leder morgonmöten samt förbättringsmöten, det dagliga patientarbetet, fördelar akuta ärenden och stödjer arbetskamrater i prioriteringar och patientprocesser.

Mottagningssamordnaren ska inte ansvara för övergripande ledningsarbete men kommer, i nära samarbete med enhetschefen, att vara engagerad i uppgifter som handlar om kvalitetssäkring, implementering av nya metoder, uppföljning och utveckling av mottagningen och den psykiatriska vården samt det personcentrerade förhållningssättet.

Vid behov, exempelvis under semesterperioder, kan mottagningssamordnaren gå in som ställföreträdare för enhetschefen.

Mottagningssamordnaren kan vid behov även gå in som sjuksköterska i den vuxenpsykiatriska öppenvården. Det innebär strukturerade psykiatriska bedömningar, läkemedelsuppföljningar, kvalitetsregisterarbete och psykoedukativa samtal. Även mottagningens telefonmottagning ingår. Närståendesamtal liksom samverkan med vårdgrannar och andra aktörer är andra viktiga uppgifter.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda ledaregenskaper. Andra viktiga egenskaper är förändringsbenägenhet, flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att entusiasmera omgivningen likväl som kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi förväntar oss att du självständigt kan göra bedömningar och att du arbetar strukturerat. Vi tror att du för övrigt är en person som har lätt för att samarbeta och som har ett professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Logga

Mottagningssamordnare/­sjuksköterska

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-29

Ansök nu

Dela detta jobb