halsojobb.se

Leva Livet Inspiratör söks till vård och omsorgsboendet Vinddraget

Ort
Kategorier
Utgår

2020-02-29

Ansök nu

Leva Livet Inspiratör söks till vård och omsorgsboendet Vinddraget

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Förenade Care Vinddraget drivs av Förenade Care på uppdrag av Gävle kommun. Här bor 64 personer med olika behov av omsorg och stöd samt personer med demenssjukdom.

Vi arbetar utifrån personcentrerad vård, där allt vi gör utgår från varje enskild boendes önskan och behov. Vår målsättning är att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.  

Dina medarbetare är, en kollega som är Leva Livet Inspiratör samt Leva Livet ombud, omvårdnadspersonal, vaktmästare, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterskor. Ansvarig för verksamheten är verksamhetschef tillsammans med biträdande verksamhetschef. 

Förenade Care värnar om kvalitet och god miljö för både kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Vi erbjuder interna och externa utbildningar, friskvård samt engagerade medarbetare som alla arbetar efter vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service. 
Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

ARBETSUPPGIFTER 
Leva Livet Inspiratören med Leva Livet ombud skapar meningsfulla aktiviteter utifrån ett salutogent & personcentrerat förhållningssätt för de boende på Vinddraget.
Du kommer att utifrån Förenade Cares Leva Livet koncept arbeta för att den enskilde ska uppleva välbefinnande och känna en meningsfull vardag utifrån sina intressen, önskemål och behov. 

Som Leva Livet Inspiratör är du ansvarig för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De ska kunna underhålla sina intressen, och du ska även inspirera till att hitta nya intressen som skänker välbefinnande och livskvalitet. Du skapar även ett kontaktnät med olika organisationer så att de boende får vara med i samhällslivet. Du ansvarar för att söka kontakter med stiftelser, frivilligorganisationer samt kommunen för att driva olika projekt inom ansvarområdet.

Du ingår i ett team med en kollega som arbetar som Leva Livet Inspiratör och Leva Livet ombud som tillsammans med de boende utvecklar olika former av stimulans- och glädjekällor. Du har övergripande ansvar för att utbilda och stödja ombuden samt kontaktpersonerna så att ni tillsammans med de boende kan finna vad som är livskvalitet för dem. 

Du arbetar utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande synsätt samt har förmåga att ta del av och tillämpa relevanta forskningsrelaterade arbetsmetoder.
Du ska söka och tillgodogöra dig evidensbaserad vetenskap inom området. Du kommer även att skriva ansökningar utifrån att genomföra projekt vad gäller ny forskning. Kunskaperna ska kunna förmedlas till övrig personal samt omsättas i praktik.
Du kommer att ansvara tillsammans med kollega för sociala medier såsom Instagram och ska vara beredd att själv vara med på bilder från aktiviteterna. För ytterligare information, titta gärna på vårt Instagramkonto forenadecare Vinddragaet

I tjänsten ingår kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningsarbete och du erbjuds utbildning i kvalitetsledningssystemet. 

KVALIFIKATIONER 
Högskoleutbildad så som hälsopedagog, Silviasyster, arbetsterapeut, fysioterapeut eller äldre pedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med äldre och personer med demenssjukdom eller annan erfarenhet som kan räknas som likvärdig.

PERSONLIGA EGENSKAPER 
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom social kompetens, förmåga att lyssna och uppmuntra, flexibilitet samt att du ser utvecklingsarbete som något spännande. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med fokus på det friska och att inspirera till att Leva Livet.

ERFARENHET KRÄVS
Ja 

KRAV 
Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha datavana.

ARBETSTID/VARAKTIGHET 
75 %, Vardagar och varannan helg. Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning tillämpas.

LÖN 
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.

TILLTRÄDE
1 juni 2020

SISTA ANSÖKNINGSDATUM
Ansökningar behandlas löpande.

ANSÖKAN
Välkommen med din skriftliga ansökan och CV. 

KONTAKTPERSON 
Verksamhetschef, Sophie Milde sophiem@forenadecare.com
må-fred 8-16 (ej vecka 7 hänvisning sker då till Bitr vc)
telefonnummer: 072-085 24 21 

Biträdande verksamhetschef, Kristina Bergh kristinab@forenadecare.com 
må-fred 8-16, telefonnummer: 072-08 52 444 

UTDELNINGSADRESS 
Vinddraget 14, 802 77 Gävle

Dela detta jobb

Leva Livet Inspiratör söks till vård och omsorgsboendet Vinddraget

Förenade Care AB