halsojobb.se

Legitimerad receptarie/apotekare till läkemedelsserviceteamet

Ort
Kategorier
Utgår

2019-04-05

Ansök nu

Legitimerad receptarie/apotekare till läkemedelsserviceteamet

Danderyds sjukhus har ett läkemedelsserviceteam bestående av fem farmaceuter som arbetar med läkemedelsservice på drygt 30 vårdenheter idag. Antalet vårdenheter med läkemedelsservice kommer utökas under året. Till detta team söker vi nu en farmaceut med stor erfarenhet av GMP och gärna erfarenhet från arbete inom njurmedicin, då 10-20% av tjänsten innebär att vara för tillverkning av hemofiltrationsvätska online på de tre Hemodialysmottagningarna inom Danderyds sjukhus AB och även på de tre Hemodialysmottagningarna inom Karolinska Universitetssjukhuset. Den huvudsakliga arbetsuppgiften (50 %) innebär iordningställande av läkemedel på njurmedicinsk vårdavdelning och i tillägg arbeta med läkemedelsservice på ett antal vårdenheter (30-40%). 
 
Arbetsuppgifter: 
Sakkunnig för tillverkning av hemofiltrationsvätska online (10-20%) 
Den sakkunniga konsulten ska: 
- ha det yttersta ansvaret för att all tillverkning av hemofiltrationsvätska online sker enligt god tillverkningssed för läkemedel  
- ansvara för att bevaka och sprida information om aktuella händelser för det farmaceutiska området avseende tillverkning av hemofiltrationsvätska, analysera provsvaren och göra trendanalys av hur vattenkvalitet och slutprodukt utvecklas över tid  
- sammankalla till och delta i klinikens vattenmöten, minst fyra gånger per år 
- utföra egeninspektion enligt SLS, en gång per år och enhet  
- förbereda inför och delta på Läkemedelsverkets inspektion som inträffar regelbundet 
- delta vid revidering av klinikens GMP-rutiner en gång per år  
- tillhandahålla utbildning i GMP. 
 
Iordningställande av läkemedel och arbete på njurmedicinsk avdelning (50%) 
- iordningställande av läkemedel dagtid 
- iordningställande/beredning av antibiotika och andra lösningar kan förekomma 
- kvalitetssäkra momentet iordningställande i läkemedelshanteringen 
- delta i kvalitets- och ekonomiuppföljningar, avvikelsehantering och riskanalyser 
 
Läkemedelsservice (30-40%) 
Sköta delar av klinikernas läkemedelshantering vilket bland annat innebär: 
- läkemedelsbeställning och uppackning i läkemedelsförråd 
- sortimentsgenomgångar 
- framtagande av läkemedelsstatistik 
- bevakning av restnoterade läkemedel 
- att svara på farmaceutiska frågor 
- hållbarhetskontroll av läkemedel i läkemedelsförråden 
- att kvalitetssäkra och utveckla läkemedelshanteringen på kliniker inom DSAB 
 
Beskrivning av organisationen: 
Läkemedelsserviceteamet tillhör Farmaceutenheten som organisatoriskt tillhör Kirurg- och urologkliniken där även de kliniska farmaceuterna är anställda. Läkemedelsserviceteamet tillhör dock Läkemedelsenheten där även sjukhusapotekare och klinisk farmakolog arbetar under chefläkaren. Dessa personer kommer att vara stödfunktion till läkemedelsserviceteamet avseende rekommenderade och upphandlade preparat samt riktlinjer och rutiner för läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering på Danderyds Sjukhus AB. 
 
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. 
Dagtid måndag till fredag, Arbetstidsmåttet är 40 timmar/vecka. 
 
Kvalifikationer: 
Vi söker dig som är leg. farmaceut. Beredningskompetens och god erfarenhet av GMP-arbete är ett krav. Flerårig erfarenhet av läkemedelstillverkning-/beredning är meriterande liksom tidigare erfarenhet av arbete inom njurmedicin och läkemedelsservice. 
 
Personliga egenskaper: 
Vi söker dig som har lätt att samarbeta med andra, men också kan arbeta självständigt. Du är kommunikativ, flexibel, tillmötesgående och trivs med utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
 
Chef: 
Maria Danell Möller 
Tel:08-123 585 06 
 
Information om tjänsten lämnas av: 
Sjukhusapotekare Marianne Segander 
Tel:08-123 581 55 
Receptarie Eva Karlsson  
Tel: 08-123 572 32

Dela detta jobb

Legitimerad receptarie/apotekare till läkemedelsserviceteamet

Danderyds Sjukhus AB