halsojobb.se

Läkare, Esofaguskirurg till ME Övre buk

Ort
Utgår

2021-03-08

Ansök nu

Läkare, Esofaguskirurg till ME Övre buk

Vi erbjuder

Patientflöde Matstrupe magsäck ingår i ME Övre buk och bedriver högspecialiserad verksamhet inom matstrups- och magsäckskirurgi, inklusive endoluminal kirurgi. Den kliniska verksamheten är förlagd till Huddinge.

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsverksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Karolinska Institutet.

Om tjänsten

Visstidsanställning under perioden 20210401 - 20220331 för specialistläkare inom matstrups- och magsäckskirurgi.

Vi söker

Läkare med specialistkompetens i kirurgi och särskilt hög kompetens och erfarenhet inom minimalinvasiv esofagus- och ventrikelkirurgi samt databaserfarenhet. Certifiering i laparoskopisk gastrointestinal kirurgi och endoskopisk kirurgi är mycket meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tidigare erfarenhet. Tillträde 1 april 2021.

Vi ser det som en självklarhet att du delar Karolinskas värderingar; Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn.

Kvalifikationer

Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i kirurgi och hög kompetens och erfarenhet inom minimalinvasiv esofagus- och ventrikelkirurgi samt databaserfarenhet.

Meriterande: Disputation och certifiering i laparoskopisk gastrointestinal kirurgi och endoskopisk kirurgi är mycket meriterande.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Kontakt

Fredrik Klevebro 
tf Sektionschef
contacticon mobile 070-9580499

Dela detta jobb

Läkare, Esofaguskirurg till ME Övre buk

Karolinska Universitetssjukhuset