halsojobb.se

-->

Kvalitetssamordnare till Karolinska Universitetslaboratoriet

Ort
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Kvalitetssamordnare till Karolinska Universitetslaboratoriet

 

Kvalitetssamordnare till Karolinska Universitetslaboratoriet
 
Vi erbjuder  
Ett stimulerade arbete i en viktig ledarroll för Karolinska Universitetslaboratoriets kvalitets-och förbättringsarbete.
Vi söker nu en Kvalitetssamordnare till Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL). En effektiv laboratoriemedicinsk verksamhet är avgörande för effektiva vårdprocesser, en god vård och god patientsäkerhet. Karolinska Universitetslaboratoriet arbetar med internationellt etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av ett högkvalitativt kliniskt laboratorium. Vi strävar efter att kvalitetsarbetet inom verksamheten alltmer ska ske integrerat med det förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete vi genomför och ske i nära samarbete med patientflöden, vårdgivare och patientrepresentanter.
Nu söker vi en nyfiken, trygg och engagerande ledare som kan fortsätta att utveckla kvalitets- och förbättringsarbetet tillsammans med medarbetare och chefer inom KUL!
 
Samtliga KUL:s laboratorier, provtagningscentraler och blodcentraler omfattas av ackreditering, vilken inom flera specialistområden kompletteras av ytterligare kvalitetsstandarder för specialistverksamhet och/eller produktion. Vår verksamhet inspekteras regelbundet av myndigheter och andra tillsynsorgan. 
 
Om tjänsten
Som Kvalitetssamordnare Karolinska Universitetslaboratoriet skall du leda, planera, utveckla och utöva tillsyn av det samlade kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystemet för Karolinska Universitetslaboratoriet. Du ansvarar för ett nätverk av kvalitetssamordnare som är placerade inom och arbetar med vardera av KUL:s åtta funktionsområden samt gemensamma enheter. Du är övergripande ansvarig för att leda arbetet med kvalitetsdokumentation, kvalitetsrevisioner, utbildning och information inom området. Ledaregenskaper är viktiga, du ska leda, involvera och engagera nätverket av samordnare.
 
En viktig del av arbetet kommer att vara vidareutvecklingen av kvalitetsarbetet till ett integrerat system för kvalitet och förbättringsarbete.
 
Du är KUL:s kontaktperson och representant i kvalitetsfrågor gentemot myndigheter och tillsynsorgan. Du skall följa nationell och internationell utveckling inom ansvarsområdet och vara ett kompetent stöd till Ledningsgruppen och Funktionschefen för KUL i dessa frågor. Som Kvalitetssamordnare är du en viktig representant för Karolinska Universitetslaboratoriet vid interna och externa kontakter.  
 
Du ingår i Karolinska Universitetslaboratoriets verksamhetsstöd och stab, är underställd Operativ chef och har rapporteringsansvar till Funktionschef och Funktionsledningsgrupp.
 
 
Vi söker 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kemi, teknik eller hälso- och sjukvård. Du skall ha god kunskap om och erfarenhet av ackrediterad klinisk laboratoriemedicin och kvalitets- samt förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Du skall ha genuint intresse att leda och utveckla kvalitetsarbete, i nära samarbete med medarbetare och chefer. Du skall ha god förmåga att sammanfatta och förmedla ett budskap i tal och skrift. 
 
Personliga egenskaper

  • Förmåga till omvärldsorientering och helhetssyn, nyfikenhet och lärande perspektiv
  • Förmåga att systematiskt granska och analysera och utvärdera en verksamhet i form av t ex händelseanalyser, riskanalyser
  • Bra kommunikationsförmåga
  • Handlingskraftig och drivande
  • Lyhörd och engagerande
  • Självinsikt och trygghet
  • Förmåga att motivera och främja samarbete

Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Genomförda tester, MAP och Matrigma 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetslaboratoriet har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin. Vår kompetens finns inom alla laboratoriemedicinska discipliner. Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare 20 miljoner kliniska analyser årligen utgör vi en central del av sjukvården.  

Vi är cirka 2300 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Blodcentralerna i Stockholm, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 70 provtagningsenheter i öppenvården. 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Sökord: Kvalitetschef, kvalitetsledare, kvalitetssamordnare, laboratoriemedicin, kvalitet, chef

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Kvalitetssamordnare till Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetssjukhuset