halsojobb.se

-->

Gren-ST/specialistläkare Barn- och ungdomskardiologi till Barnhjärtmottagningen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Ort
Kategorier
Utgår

2020-10-10

Ansök nu

Gren-ST/specialistläkare Barn- och ungdomskardiologi till Barnhjärtmottagningen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala ökar bemanningen och bygger för framtiden!

Vi erbjuder
Grenspecialisering till barn- och ungdomskardiolog.

Om tjänsten
Du arbetar som specialistläkare, med handledd utbildning enligt målbeskrivning till specialist i barn- och ungdomskardiologi (Läs mer om det här: https://sbkf.barnlakarforeningen.se/utbildning/st-utbldning-i-barnkardiologi/) och ingår i våra team i nära samarbete med kontaktsjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Vi arbetar aktivt för ett gott utbildningsklimat. Mot bakgrund av ett ökat behov ökar vi nu vår bemanning och fortsätter vår satsning att bygga en stark grupp, som med sitt kollektiva kunnande ska bära ansvaret för barnkardiologin efter en pågående generationsväxling.

Genom vår sammanslagna verksamhet i Stockholm-Uppsala innebär tjänsten att du ingår i en barnkardiologisk grupp med 12 barnkardiologer samt 6 gren-ST i barnkardiologi, (varav två blir specialister under 2020), med möjlighet till spegling mot en bred verksamhet. Vid sidan av en högspecialiserad klinisk tjänstgöring, där du förväntas utveckla ett ansvar inom del av verksamheten, är ett intresse för att medverka i vår forskningsaktivitet meriterande.

Tjänstgöring vid Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala innebär att du kan schemaläggas på någon av våra enheter vid 
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. Den aktuella tjänsten planeras ha sin huvudarbetsplats i Uppsala, med delar av tjänstgöringen förlagd till ALB, Solna. I Uppsala finns sedan tidigare tre av våra specialister i barnkardiologi. Vi ökar nu bemanningen till fyra heltidsanställda läkare.

Vi söker
Vi söker dig med god förmåga till samarbete i team, samtidigt som du ska vara beredd att ta och bära ansvar utifrån din medicinska roll.

Du förväntas i samarbete med kollegiet fortsätta utveckla våra verksamhetsområden genom dels eget arbete, dels strukturerade och riktade insatser.

Kvalifikationer 
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i pediatrik.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av barnkardiologi och pediatrisk ekokardiografi är meriterande, liksom egen forskningskompetens.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  
1 Personligt brev
2 CV
3
 Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.
- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Till Karolinska och Akademiska sjukhusen kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har vid Karolinska Universitetssjukhuset ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med omkring 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet. Inom patientflödet barnhjärtsjukdomar bedrivs sedan 20 år ett framgångsrikt samarbete med Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala i form av en gemensam, stark enhet - Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala - där alla läkare är anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset. Enheten hanterar cirka 12 000 vårdkontakter/år, varav omkring 2 000 vid mottagningen i Uppsala.

Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Akademiska Sjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset är rökfria sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Gren-ST/specialistläkare Barn- och ungdomskardiologi till Barnhjärtmottagningen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Karolinska Universitetssjukhuset