halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Habiliteringen vänder sig till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Habilitering betyder att göra duglig därför är funktionsmedvetande och vardagligt fungerande utgångspunkt i vårt arbete. 
Habiliteringens uppdrag avser teambaserat arbete där teamen består av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped och specialpedagog. Vi har två barn- och ungdomsteam varav ett är mer inriktat kring motorisk och ett kring kognitiv habilitering. Dessutom finns ett vuxenteam för personer över 18 år. 
Habiliteringen, som ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Gotland, är belägen i Visby men har hela ön som upptagningsområde. Ö-läget medför att verksamheten måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Vi finns i fina lokaler i centrala Visby och har ett nära samarbete med övriga vårdgrannar.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för insatser till barn och ungdom både med motoriska diagnoser och med autismdiagnoser. Fysioterapeutens specifika arbetsuppgifter är att göra bedömningar av kroppsfunktion och motorik och utifrån detta ge behandling, instruktion och information till patienten och dennes nätverk. 
Arbetet består också i att förskriva och i samarbete med annan personal prova ut, anpassa och ge en gedigen introduktion till hjälpmedlet.

Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner i teamen. Vi erbjuder dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, trevlig arbetsmiljö och handledning.

Kvalifikationskrav

Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. 
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt intresse för verksamhetsområdet och teamarbete. 
Erfarenhet från habilitering eller annan erfarenhet av målgruppen är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
Körkort erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt
Ylva Rosvall
Enhetschef
0498-268538

Sara Lindström
Sjukgymnast
0498-268747

Logga

Fysioterapeut

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-02

Ansök nu

Dela detta jobb