halsojobb.se

-->

Fyra verksamhetschefer omvårdnad till Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Ort
Kategorier
Utgår

2020-01-01

Ansök nu

Fyra verksamhetschefer omvårdnad till Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig, att vara med när Astrid Lindgrens Barnsjukhus justerar sin verksamhetsmodell och inför den nya viktiga rollen verksamhetschef omvårdnad.

Det är fyra områden inom vår fantastiska barnsjukvård som behöver verksamhetschefer omvårdnad:

 • Barnkirurgiska och barnmedicinska sjukdomar i bukorgan och blod samt cancer bedriver högspecialiserad kirurgisk och medicinsk barnsjukvård med stort utomläns- och regionvårdsuppdrag. Verksamheten omfattar kirurgi, sjukdomar i matsmältningsorganen, njursjukdomar samt onkologi och blodsjukdomar. Det finns två vårdavdelningar i den nya sjukhusbyggnaden i Solna och en avdelning i Huddinge samt mottagningar och dagvård i Solna och Huddinge.
 • Högspecialiserad Barnmedicin, huvudflöden är kardiologi, lungsjukdomar, endokrin/metabol, infektion samt utredningspediatrik. Öppenvårdsmottagningar ligger i Solna och i Huddinge. Slutenvård finns i Solna.
 • Högspecialiserad och specialiserad vård inom barnneurologi, barnhabilitering, barnreumatologi samt barnortopedi. Verksamheten ansvarar för en slutenvårdsavdelning i Solna, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet samt bedriver dagvård och mottagningar både i Huddinge och i Solna.
 • Barnakutsjukvården utgörs av barnakuten i Solna och i Huddinge med slutenvårdsavdelningarna BAVA 1 och 2 samt Hemsjukvården Mobilen. Barnakutsjukvården tillhandahåller dygnet-runt-vård för barn med akuta sjukdomstillstånd och skador. Verksamheten är Sveriges enda traumaenhet för barn. De driver också Barnskyddsteamet som är involverat i verksamheten vid Stockholms Barnahus.

Om tjänsterna
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för personal, lokaler, utrustning och budget.

Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och bevakar att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du tillsätter nödvändiga resurser och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare ansvarar du för verksamhetens resultat, budget och resursernas användning.

Tillsammans med andra verksamhetschefer inom omvårdnad och medicin upprätthåller du effektiva samverkansstrukturer samt du säkerställer att vårdgivaren kan uppfylla sitt Forskning och Utbildning åtagande.

Inom ramen för tilldelat uppdrag tillser du att omvårdnaden följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens- och Karolinskas representant så väl internt som externt.

Vi söker

 • Vi söker dig som har mycket god akademisk kompetens, företrädesvis disputerad, samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du har djup specialistkompetens inom barnsjukvård. Vidare söker vi dig som är en erfaren ledare med erfarenhet från klinisk verksamhet och som tidigare varit första linjens chef.
 • Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.
 • Du samarbetar aktivt med andra för att nå gemensamma mål.
 • Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.
 • Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.
 • Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Du leder människor och verksamhet på ett sätt som stödjer våra värderingar: Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först tillsammans skapar vi den bästa vården.

Välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. CV
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitessjukhuset idag)

 • Bevis om specialistkompetens  (i förekommande fall)  
 • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
 • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
 • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 

Ansökan 

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Fyra verksamhetschefer omvårdnad till Tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset