halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Barn- och elevhälsan (BEH) är en förvaltningsgemensam verksamhet för elevhälsa. Avdelningen består av psykologer, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och vissa specialpedagoger. I Region Gotland finns en uttalad målsättning att vidareutveckla samverkan över förvaltningsgränserna och ett sådant arbete pågår inom området barn och ungdom.

Arbetsuppgifter

Barn- och elevhälsans psykologverksamhet består i dag av sex psykologer som har gemensam arbetsplats och regelbundna yrkesträffar. Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med konsultationer, utredningar, kompetensutveckling samt stöd och rådgivning till elever, skolledare, pedagoger och föräldrar.

Psykologen arbetar tillsammans med skolläkare, skolsköterska, skolkurator och övriga i elevhälsoteamet.

Vi söker nu en psykolog, riktad mot förskola-grundskola.

Kvalifikationskrav

Du som söker är legitimerad psykolog. Meriterande är erfarenhet av psykologarbete med barn och ungdomar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort och bil erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Maria Benczy
Chef barn- och elevhälsan
0498-269420
Daniel Seestrand
1:e skolpsykolog
070-4477164
Logga

Förskole- och skolpsykolog

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb