halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Silvergatans HVB i Hemse är Region Gotlands utredningshem för familjer med barn i åldern 0 - 12 år. Utredningar och bedömningar görs av barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö.

Arbetsuppgifter

Som familjeutredare på HVB-hemmet Silvergatan kommer du att delta i utrednings- och behandlingsarbetet på uppdrag av Region Gotlands individ-och familjeomsorg. Utredningsuppdragen består av att bedöma barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö. Utredningsarbetet tar stöd av flera olika teorier såsom utvecklingspsykologi, anknytning och systemteori. En viktig del av arbetet är att utföra olika observationer, planerade såväl som oplanerade. BBIC används för att strukturera och redovisa resultat. Silvergatans fokus ligger på utredning för att på sikt inkludera behandling. Arbetet ska bedrivas utifrån rådande värdegrund och styrkort.

I arbetet ingår det att dokumentera, journalföra och ansvara för att följa styrdokument, policyer och riktlinjer. Du kommer få kvalitetsansvar gentemot aktuell lagstiftning.

Du kommer ha ett nära samarbete med myndighetsdelen och övriga enheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och således arbeta en del med nätverk.

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som är socionom, sjuksköterska, socialpedagog, behandlingsassistent, skötare inom psykiatrisk vård eller har en annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Utöver det vill vi se att du har erfarenhet från arbete med barn, unga och familjer.

Har du erfarenhet av utredande arbete gällande föräldrar och barn, observationer och bedömningsmetoder ser vi det som klart meriterande.

Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och en ödmjuk inställning till de vi möter och att kunna vara flexibel på så sätt att du med enkelhet kan anpassa dig efter nya förhållanden. Du behöver även kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och kunna anpassa kommunikationen till lämplig nivå.

Med fördel har du också erfarenhet av att arbeta i interdisciplinära team och av arbete på HVB-hem. 
Erfarenhet krävs. Innan anställning genomförs prov av observations och dokumentationsförmåga. 
Innan anställning ska utdrag ur belastnings och misstankeregister lämnas. Körkort för personbil krävs.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Henrik Söderdahl
Enhetschef
0498-203626
Susanne Allard
Utredningsledare
0498-263358
Logga

Familjeutredare, sommarjobb

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-04-30

Ansök nu

Dela detta jobb