halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

På familjestödsenheten ingår du i ett arbetslag och har till uppgift att efter utredning av myndighetsutövande socialtjänst jobba med familjer/barn/ungdomar i behandling utifrån kartlagda behov. Du behöver relevant kunskap och erfarenhet av barn och ungdomar från 0-18 år. Vi möter många olika unga och deras familjer och eftersträvar en personalgrupp med bred och mångfasetterad kunskap. Arbetstiden är schemalagd och innefattar även kvälls och helgtid. Upptagningsområde är hela Gotland. Arbetsgruppen leds av samordnare och man jobbar både tillsammans och enskilt i sina behandlingskontakter. Arbetsgruppen har handledning i sitt arbete. Som medarbetare hos oss får man kontinuerlig fortbildning inom de arbetsområden vi rör oss inom.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i aocialt förändrings och motivationsarbete, riktat mot individ, familj eller grupp i form av stöd och samtal. Liksom information, samverkan och rådgivning till ungdomar, föräldrar, myndigheter m fl. 
Familjer kommer i kontakt med oss efter utredning och kartläggning av utredande socialtjänst.

Kvalifikationskrav

Krav på utbildning som t ex socionom, socialpedagog eller flera års erfarenhet av arbete med barn och unga utifrån ett psykosocialt perspektiv, eller annan likvärdig utbildning vi bedömer likvärdig.

Arbetet ställer krav på erfarenhet inom olika kunskapsbaserade samtalsmetoder och förmåga att utgå från ett helhetsperspektiv (systemiskt synsätt) i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser där samarbetsförmåga, trygghet, flexibilitet och engagemang är viktiga. Arbetsgruppen arbetar nära varandra och det är viktigt att du fungerar väl som en del i ett team likaväl som att du kan arbeta självständigt. Förhållningssättet mot våra klienter avgör framgången i många situationer och du är både ödmjuk, har en naturlig lyhördhet och vet när du behöver stöd i din arbetssituation. Du behöver även vara kommunikativ och ha förmåga att förmedla information på ett bra sätt. Vi tror att du som söker jobbet behöver ha en god självkännedom. Meriterande vid ansökan är erfarenhet av samtalsmetoder och behandlingsmetoder inom socialt förändringsarbete.

B körkort krävs.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Kjell Gardarfve
Enhetschef
0498-268204
Malin Magnusson
Samordnare
0498-263333
Logga

Familjebehandlare

Företag Region Gotland
Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb