halsojobb.se

Enhetschef till boende inom Funktionsstöd och service

Företag Tiohundra AB
Ort
Utgår

2019-09-29

Ansök nu

Enhetschef till boende inom Funktionsstöd och service

Om oss
Verksamhetsområdet Funktionsstöd & service erbjuder tjänster som riktar sig till personer med olika typer av funktionsvariationer: fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Vårt stöd är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för varje persons behov och önskemål. Vi har ett pågående projekt inom verksamhetsområdet för ökad jämlik hälsa, vård och omsorg och samverkar nära med övriga verksamhetsområden inom bolaget. 
 
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter. 
Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.  
 
Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och delaktighet för brukare i vuxenboende. Vi lägger stort fokus på utvecklingen av verksamheten utifrån den enskildes behov och önskemål. Våra prioriterade aktiviteter är att utveckla partnerskap, förhållningssätt utifrån det funktionella perspektivet enligt tillämpad beteendeanalys samt att stödja utveckling av alternativ kommunikation.
Du kommer att ha nära samarbete med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet. Du som enhetschef har ansvar för att verksamhetens mål uppnås och skall företräda Tiohundra med dess vision, värderingar och mål. Uppdraget omfattar ett tydligt verksamhets-, arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar samt administrativa uppgifter. Enhetschefen skall leda enheten i enlighet med gällande lagstiftning inom området. Du ingår i ledningsgruppen för Funktionsstöd och service och rapporterar direkt till verksamhetschefen.
 
Om dig
Du tycker det är roligt att vara chef, och vi värdesätter att du kan entusiasmera och stödja dina medarbetare. Du är positiv och har ett utåtriktat förhållningssätt med god samarbetsförmåga. Din personlighet präglas av tydlighet och lätthet att ta beslut. Samtidigt som du är drivande, är du även lyhörd och har god förmåga att se möjligheter hos såväl individ som organisation. Då enhetschefen är den person som är enhetens ansikte utåt behöver du ha lätt för att kommunicera. 
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.  
Du behöver ha relevant högskolekompetens, gärna sjuksköterska med erfarenhet av LSS. Du ska även ha kompetens inom de lagar som styr verksamheten samt ha goda chefs- och ledaregenskaper. Både dina formella och reella kompetenser behöver uppfylla de krav IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) ställer för våra tillstånd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet. 
Tillträde: 2020-01-06.

Dela detta jobb

Enhetschef till boende inom Funktionsstöd och service

Tiohundra AB