halsojobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Socialförvaltningen i Region Gotland erbjuder personer med funktionsnedsättningar möjligheter till goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning har till uppgift att ge stöd, service och omvårdnad till personer med beslut om insats enligt SoL, LSS och HSL. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Uppdraget i den här tjänsten blir att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i insatsen korttidsvistelse. Genom att skapa trygghet och struktur och på så sätt utveckla individen till ett självständigt liv.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att vara att stödja barnen/ungdomarnas behov med planering av vardagssysslor, kontakter med vårdnadshavare och genomföra olika aktiviteter. Att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder eller med omfattade flerfunktionsnedsättning innebär stora krav på lojalitet mot fastställda arbetsstrukturer. Du kommer att motivera barnen/ungdomarna till självständighet genom samtal och uppföljningar, men minst lika viktigt för dennes trygghet är rutiner, struktur och tydlighet. Andra uppgifter kan vara medicinska insatser, på vissa korttidshem större omvårdnadsbehov, träningsprogram och att arbeta med olika hjälpmedel.

Viss nattjänstgöring ingår i tjänsten, sovande jour och vaken nattjänstgöring

Kvalifikationskrav

Du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning på vård och omsorg, barn och fritidsprogrammet eller liknande. Har du dessutom genomfört en eftergymnasial utbildning eller kurser inom socialt arbete och/eller pedagogik ser vi det som meriterande. Har du på annat sätt tillägnat dig kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser, gärna med fokus inom autismområdet eller arbetat med vårdinriktat arbete, ser vi det som positivt.

Som person söker vi dig som har god självkänsla, är lugn och trygg. Har kunskap om lågaffektivt bemötande och strategiskt arbete med förutsägbarhet genom bildschema och kommunikation. Du ska ha ett genuint intresse för individen och en nyfikenhet för att prova nya vägar för att stödja och utveckla individen. Vi söker en lagspelare som i samarbetet med andra kan vara med och driva denna verksamhet. Du som söker bör trivas med att följa riktlinjer och rutiner, då detta är en förutsättning för kontakten med barnet/ungdomen. Behovet är även undersköterskor för barn/ungdomar med mer omvårdnadsbehov.

Körkort är önskvärt.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Logga

Boendeassistent barn och ungdom, sommarjobb

Företag Region Gotland
Ort
Utgår

2019-04-30

Ansök nu

Dela detta jobb