halsojobb.se

-->
 

Sektionen för Kraniofacial- och Käkkirurgi söker en Biträdande överläkare. Sektionen är en del av Medicinsk Enhet Rekonstruktiv Plastikkirurgi och Kraniofacial Kirurgi som ingår i Tema ARM på Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamhetens innehåll är både elektivt och akut.

Om tjänsten

Som biträdande överläkare kommer du att delta i sektionens möten där vi jobbar med att utveckla verksamheten. Du kommer att få ett stort ansvar för att planlägga och driva delar av sektionens uppdrag i samråd med sektionschef och medarbetare. Förutom det sektionsspecifika uppdragen kommer du även att delta i den Medicinska Enhetens allmänna uppdrag vilket inkluderar jourtjänstgöring, nattberedskap samt tjänstgöring som dagbakjour inom den rekonstruktiva plastikkirurgiska verksamheten. Du kommer även vid behov att kunna bli schemalagd på andra sektioner inom verksamheten, i första hand den plastikkirurgiska sektionen.

Vi söker dig som vill var med och utveckla den mest högspecialiserade vården i landet inom området Kraniofacial kirurgi och som vill delta i alla delar av sektionens uppdrag. Givetvis är du aktiv och intresserad av forskning och utbildning. Är du inte redan disputerad eller doktorandanmäld bör du ha en plan för detta inom den närmaste framtiden. Ett krav är att du står för Karolinskas värderingar: Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn. Du ska även arbeta enligt modellen att tillsammans är vi Karolinska vilken innebär att du månar lika mycket om alla verksamheter inom sjukhuset.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid och tillträdes snarast möjligt. Primär placeringsort är Solna, men ditt arbete är förlagt till båda siter. 

Kvalifikationer

Krav:  Legitimerad läkare med specialistkompetens inom plastikkirurgi. Du ska kunna delta i jourverksamhetens samtliga pass samt delta i alla våra utbildningsuppdrag.

Meriterande: Är du aktiv inom forskning alternativt har en tydlig plan för detta är det starkt meriterande.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

Välkommen med din ansökan! 

 

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Biträdande överläkare till Sektionen för Kraniofacial- och Käkkirurgi

Ort
Utgår

2020-12-04

Ansök nu

Dela detta jobb