halsojobb.se

-->

Biträdande överläkare inom funktionell och spinal neurokirurgi ME Neurokirurgi Tema HKN, Karolinska

Ort
Kategorier
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

Biträdande överläkare inom funktionell och spinal neurokirurgi ME Neurokirurgi Tema HKN, Karolinska

Medicinsk enhet (ME) Neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ensam i sitt slag inom Region Stockholm och bedriver högspecialiserad vård inom neurokirurgins samtliga subspecialiteter, inklusive strålkirurgi och barnneurokirurgi.

ME Neurokirurgi har ett upptagningsområde som omfattar drygt två miljoner invånare i Stockholm och på Gotland. Utöver detta har ME Neurokirurgi en omfattande utomläns- och utlandsverksamhet. Verksamheten bedrivs i såväl öppen- som slutenvård, med intensivvård, intermediärvård och vård på neurokirurgisk avdelning.

Förutom den kliniska verksamheten har den ME Neurokirurgi ett stort åtagande avseende Forskning och undervisning.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som biträdande överläkare inom funktionell och spinal neurokirurgi är förlagd till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I tjänsten ingår uppdraget att planera, arbetsleda och kvalitetskontrollera denna verksamhet vid enheten. I tjänsten ingår uppdraget att kunna delta i ME neurokirurgis jourlinjer. Inom ramen för denna tjänst förväntas man delta i enhetens forsknings- och utbildningsuppdrag.

Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 40:00/40:00.

Personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga samt klinisk färdighet inom funktionell och spinal neurokirururgi. Förmåga att arbeta med svårt sjuka patienter och deras närstående är mycket väsentlig.

Engagemang i forskning och utbildning är högt meriterande för denna biträdande överläkartjänst.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Specialist i Neurokirurgi. Godkända meriter för BÖL tjänst av sakkunniggrupp.

Dokumenterad erfarenhet som lärare på universitetsnivå och dokumenterat vetenskaplig produktion kommer vara meriterande

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Tema Hjärta Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar. Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård inom neurologi, neurokirurgi, kardiologi, kärlkirurgi och thoraxkirurgi. Vi är ensamutförare av thorax- och neurokirurgi i Region Stockholm och ett ledande center för exempelvis utveckling av minimalinvasiva metoder för patienter med hjärtsjukdom och stroke. En omfattande forskning, utbildning och utveckling inom stora sjukdomsgrupper såsom hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, MS (Multipel skleros) och Parkinson pågår i vår verksamhet.

Våra cirka 1 100 medarbetare arbetar i multiprofessionella team kring alla diagnoser inom kardiovaskulär och neurologisk vård. Temat tar emot mer än 100 000 patientbesök per år, och varje år genomförs omkring 12 500 operationer varav 4 500 är akuta. Vården bedrivs både i Solna och Huddinge.

Samarbetet med andra vårdgivare nationellt och internationellt är en viktig del i vår verksamhet då vi som ledande center ofta behandlar patienter från andra län och länder. Vi samarbetar dessutom med engagerade patientföreträdare som medverkar i vårdens utvecklig och utformning.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Dela detta jobb

Biträdande överläkare inom funktionell och spinal neurokirurgi ME Neurokirurgi Tema HKN, Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset