halsojobb.se

-->
Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala bygger verksamheten för framtiden.

Om tjänsten
Du arbetar som biträdande överläkare inom barn- och ungdomskardiologi. I tjänsten ingår, förutom den breda barnkardiologin, även subspecialiserat arbete i nära samarbete med kontaktsjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Du förväntas arbeta aktivt för ett gott utbildningsklimat och bidra till enhetens interna och externa utbildningsinsatser. I uppdraget förväntas du även bidra aktivt till vårt forskningsuppdrag. Inom ramen för ett delaktiggörande ledarskap innebär rollen även beredskap att delta i sektionens ledningsgrupp.

Genom vår sammanslagna verksamhet i Stockholm-Uppsala innebär tjänsten att du ingår i en barnkardiologisk grupp med 11 barnkardiologer och fyra Gren-ST i barnkardiologi (varav två under rekrytering).

Tjänstgöring vid Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala innebär att du kan schemaläggas på någon av våra tre enheter; Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna respektive Huddinge och Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Den aktuella tjänsten har sin huvudarbetsplats i Uppsala.

Vi söker
Vi söker dig med god förmåga till samarbete i team, samtidigt som du ska vara beredd att ta och bära ansvar utifrån din medicinska roll.

Du förväntas, i samarbete med kollegiet, fortsätta utveckla våra verksamhetsområden genom dels eget arbete, dels genom strukturerade och riktade insatser. Tjänsten är särskilt inriktad mot fosterkardiologisk verksamhet.

Kvalifikationer 
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens i Barn- och ungdomsmedicin samt Barn- och Ungdomskardiologi. Dokumenterad erfarenhet av arbete inom området samt även Fosterkardiologisk kompetens. 

Dokumenterad erfarenhet av att organisera och genomföra utbildningar inom kunskapsområdet.

Meriterande: Forskningsaktivitet.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med cirka 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot omkring 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Biträdande överläkare i Barn- och ungdomskardiologi med inriktning fosterkardiologi

Ort
Utgår

2020-10-02

Ansök nu

Dela detta jobb