halsojobb.se

-->
Thiva och thoraxoperation söker en ny kollega! Helst ser vi att du är thoraxanestesiolog med erfarenhet av hjärtkirurgi, thoraxintensivvård och ecmo-behandling. I andra hand är du intensivist/kardiolog med mångårig erfarenhet av intensivvård.

Vi erbjuder

Thoraxoperation har ett växande uppdrag med över 1000 hjärtfall per år. Vi bedriver öppen och minimalinvasiv hjärtkirurgi, inläggning av vänsterkammarassister på hjärtsviktspatienter, avancerad lungkirurgi med fokus på videoassisterad thoraxkirurgi samt percutana kateterburna ingrepp.

Thoraxintensiven vårdar postoperativa hjärtopererade patienter, patienter med svår svikt samt hjärtstoppspatienter. Vi har en ökande ECMO-verksamhet, utvärderar och behandlar sviktpatienter och har en framgångsrik postoperativ vård på hjärtuppvaket (HUA) med goda resultat och låg komplikationsfrekvens.

I samband med tillsättningen av denna tjänst kommer också sektionsenhetssansvar för thoraxintensiven att utlysas. Detta ansvarsområde går det att visa intresse för separat.

Om tjänsten

Som thoraxanestesiolog arbetar du både på thoraxoperation och thoraxintensiven samt ingår i bakjourslinjen. Arbetet är varierande, vi har ett stimulerande utbildningsklimat och samarbetar med Tema Hjärta-kärls thoraxkirurger och kardiologer.

Som intensivist/kardiolog arbetar du på thoraxintensiven och kan komma ingå i primärjourslinjen efter överenskommelse och kvalifikationer. Om du har anestesiologisk bakgrund kan du på sikt utbildas till thoraxanestesiolog om intresse och möjlighet finns.

Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är trygg i dig själv, finner dig i en föränderlig vardag och förmår att anpassa dig till vad omgivningen kräver. Även när tempot går upp reflekterar du kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och har förmåga att bibehålla ett gott humör vid press och motgångar.

Vidare arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vi ser det som en självklarhet att du samarbetar för att nå gemensamma mål, hjälper kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.

Kvalifikationer

Krav:

  • Bakjourskompetent thoraxanestesiolog eller kardiolog med erfarenhet av intensivvård.
  • För överläkartjänst krävs disputation.

Meriterande:

  • Forskning
  • Erfarenhet av att undervisa

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

THIVA och horaxoperation ingår i Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), som är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. PMI ansvarar också för tryckkammare (HBO), sterilteknisk enhet och högspecialiserad smärtvård.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Bitr. överläkare/Överläkare till Sektion THIVA och thoraxoperation i Solna

Ort
Utgår

2020-11-29

Ansök nu

Dela detta jobb