halsojobb.se

Behandlingssamordnare Västervik

Ort
Utgår

2020-04-14

Ansök nu

Behandlingssamordnare Västervik

Vi expanderar och söker fler Behandlingssamordnare till vårt kontor

i Norrköping.

Arbetsbeskrivning

Du bedriver kvalificerat behandlingsarbete med inriktning på barn och ungdomar.

Som Behandlingssamordnare ingår du som en del i de team som finns kring de barn och unga som placeras i våra behandlingsfamiljer. Teamen består av barnets familjehem, behandlingssamordnare, psykolog och psykiatriker. Ditt arbete innebär att du leder arbetet med att förverkliga genomförandeplanen samt rapporterar till våra uppdragsgivare hur behandlingen utvecklas leder behandlingskonferenser och vägledningar.

Du ansvarar för samarbetet med placerande förvaltning och avlastar behandlingsfamiljen i kontakterna med det biologiska nätverket. Du samarbetar och vägleder skolans personal runt barnet/ungdomen utifrån ungdomens individuella behov och resurser. Du vägleder och handleder såväl behandlingsfamiljen som skolans personal runt den unge, utifrån ett relationellt perspektiv för att nå målen i genomförandeplanen

I syfte att följa den unges utveckling ansvara du för återkommande uppföljning utifrån standardiserade utvärderingsinstrument vilket också innebär en kvalitetssäkring av behandlingsarbetet.

Vi arbetar utifrån ett relationellt-psykodynamiskt perspektiv och har sedan ett par år är även mentaliseringsteori implementerad i vår verksamhet och tillsammans bildar de en viktig grundpelare i vårt arbete där behandlingsfokus ligger i själva samspelsprocessen.

Tjänsten omfattar heltid eller enligt överenskommelse. På kontoret finns idag nio kollegor, en platschef, fem behandlingssamordnare och tre psykologer. Du har egen handledning i grupp på ditt arbete.

I arbetet ingår beredskapstjänstgöring enligt rullande schema. I övrigt är arbetstiden förlag till dagtid med någon kväll då och då efter egen planering.

Tjust behandlingsfamiljer.

Tjust Behandlingsfamiljer arbetar med behandling i kraftigt förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer. Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö.

Vi har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Våra barn har stora känslomässiga behov och grava anknytningssvårigheter, vilket ofta förorsakat svårigheter med mentaliseringsförmågan.

Grundtanken är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjligheten till förändring ligger i dessa nya relationer/möten. Vi erbjuder därför kraftigt förstärkt familjehemsvård där en av föräldrarna i familjen är anställd på heltid.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem samt vård och behandling till de familjehemsplacerade barnen och ungdomarna. Barn och ungdomar med stora behov men som ofta inte får del av den vanliga barn- och ungdomspsykiatrin.

Problematiken hos barnet kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, missbruk, övergrepp eller allvarliga relationsproblem. Våra barn/ungdomar bedöms vara i behov av ett nytt nätverk där ursprungsfamiljen när den förmår och det bedöms gynnsamt för barnet ingår som en bärande del.

Placeringen beror ofta på problematik av mycket tung psykosocial karaktär och de barn/ungdomar vi hjälper har ofta avstannat i sin sociala, emotionella och/eller kognitiva utveckling. Deras första år kan ha varit starkt präglade av rädslor, besvikelser och misslyckanden. Barnen kan ha upplevt stor utsatthet i att ensamma försöka förstå sina behov och göra dem förstådda.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder ett varierat och kreativt arbete med reflektionsutrymme för att kunna fördjupa behandlingar och bedömningar. Du kommer bli del av ett professionellt expansivt sammanhang där barnens och ungdomarnas behov och behandlingskvalitén står i fokus. Vi satsar mycket på personalens vidareutbildning, handledning och arbetsmiljö. Tjust Behandlingsfamiljer är långt framme när det gäller metod och kunskapsutvecklingen. Därför har vi till exempel satsat på att låta en av våra psykologer forska på halvtid kring effekterna av vårt arbete om ”Anknytningsbaserad behandling i familjehemsvård och dess effekter”. Vi har också utbildat alla psykologer och behandlingssamordnare i mentaliseringsbaserad terapi (MBT) samt i Vägledande samspel (ICDP). Vi har enkla och snabba beslutsvägar och försöker hålla ner den administrativa bördan till ett minimum. Vi vill att fokus skall vara på de placerade barnen och stödet till deras familjehem och inte på rutiner och policyer.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig med humor, humör, livserfarenhet och ett rymligt hjärta. Det krävs ett genuint intresse och nyfikenhet för att lära känna såväl de unga som behandlingsfamiljerna. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.

Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller beteendevetare. Du har erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och familjehem. Vi ser gärna att du har arbetat med behandling inom socialtjänsten, på HVB-hem eller BUP.

Du bör ha en hög förmåga att härbärgera oro och stress. Du arbetar med vägledning/handledning varför utbildning inom vägledning/handledning är meriterande vilket även steg 1 är.

Du skall ha B-körkort och behärska modern teknik samt kunna utrycka dig väl, muntligt och i skrift.

Sista svarsdag: Vi arbetar fortlöpande med urval och intervjuer, så ansök så snart som.

 

 

Dela detta jobb

Behandlingssamordnare Västervik

Tjust Behandlingsfamiljer